Quản Lý Dự Án

Quản lý dự án với Odoo giúp bạn tổ chức dự án, lên kế hoạch thực hiện, ghi nhân nghiệp vụ thực tế phát sinh và phân tích các hoạt động vận hành của dự án.

Các chủ đề

Tags

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!