Phí của ERP được tính như thế nào?

Thông thường ERP sẽ có 3 loại chi phí, phân loại sơ bộ như sau:

1. Xây dựng ban đầu

Là phí dùng để thực hiện các tuỳ chỉnh ban đầu, thường bao gồm những hoạt động sau: 

 • Phân tích doanh nghiệp (BA)

 • Tuỳ chỉnh quy trình hệ thống, phát triển các tính năng riêng cho doanh nghiệp

 • Tích hợp với các hệ thống sẵn có hoặc bên thứ 3 (ví dụ tổng đài điện thoại VOIP, SMS, đối tác giao hàng, website sẵn có, đối tác phân phối, thiết bị IoT, ... )

2. Duy trì

Là chi phí trả định kỳ mỗi tháng hoặc năm sử dụng, thường để trả cho các hoạt động sau: 

 • Server chạy hệ thống ERP

 • Đội ngũ hỗ trợ người dùng và hỗ trợ kỹ thuật

 • Đào tạo nghiệp vụ liên tục cho nhân viên

 • Đội ngũ quản lý hạ tầng máy chủ lo vấn đề bảo mật, đảm bảo hệ thống chạy ổn định và nhanh, backup hệ thống định kỳ

 • Phí bản quyền phần mềm

 • Cập nhật phần mềm

3. Phát triển

Doanh nghiệp luôn phát triển, và ERP cũng cần phát triển cùng doanh nghiệp, các tính năng mới sẽ giúp cho: 

 • Tối ưu hoá các hoạt động của doanh nghiệp

 • Bổ xung quy trình mới

 • Sửa đổi quy trình sẵn có

 • Bổ xung chức năng mới

 • Nâng cấp phiên bản mới

Đăng ký dùng thử MIỄN PHÍ hoặc gọi 0989 642 123 để được tư vấn

Quy trình ngắn gọn thực hiện ERP

Bước 1. Làm phân tích kinh doanh (BA)

Phân tích doanh nghiệp với tất cả quy trình và cách làm hiện tại, đưa ra đề xuất và dự kiến kinh phí cho việc triển khai ERP phù hợp với tầm nhìn và đặc điểm riêng của doanh nghiệp

Bước 2. Ký hợp đồng

Ký hợp đồng căn cứ vào BA

Bước 3. Triển khai theo giai đoạn

Thực hiện dự án theo tiến độ như trên hợp đồng

Quy trình chi tiết thực hiện một dự án ERP

Tuỳ theo tính chất của dự án mà có thể được thực hiện ngắn gọn hoặc triển khai đầy đủ từng bước

dưới đây là phương pháp triển khai đầy đủ

SkyERP text and image block

Các gói dịch vụ SkyERP

SkyERP Cloud 1

1.200   .000 đ/tháng

 • Là mô hình khuyến nghị với doanh nghiệp =<5 nhân viên văn phòng
 • Tất cả các phân hệ dùng chung
 • 5 người dùng
 • Băng thông: không giới hạn
 • Dung lượng lưu trữ: 5 GB
 • Tất cả phân hệ tiêu chuẩn của SkyERP
 • Truy cập thư viện đào tạo trực tuyến
 • Hỗ trợ qua Email
 • Miễn phí 2 giờ đào tạo

SkyERP Cloud 2

4.500 .000 đ/tháng

 • Là mô hình khuyến nghị với doanh nghiệp =<20 nhân viên văn phòng
 • Tất cả các phân hệ của SkyERP
  • 20 người dùng
  • Sao lưu hàng tuần
  • Dung lượng lưu trữ: 20 GB
  • Bảo mật mã hoá đường truyền SSL
  • Tên miển riêng tuỳ chỉnh
  • Hỗ trợ qua Chat, Team Viewer, Email, Điện thoại đường dây nóng
  • Miễn phí 4 giờ đào tạo

SkyERP Cloud 3

9.500 .000 đ/tháng

 • Là mô hình khuyến nghị với doanh nghiệp =< 40 nhân viên văn phòng
 • Tất cả các phân hệ của SkyERP
 • 40 người dùng
 • Sao lưu hàng ngày
 • Dung lượng lưu trữ: 40 GB
 • Bảo mật mã hoá đường truyền SSL
 • Tên miển riêng tuỳ chỉnh
 • Hỗ trợ qua Chat, Team Viewer, Email, Điện thoại đường dây nóng
 • Hỗ trợ trực tiếp khi cần
 • Đào tạo nghiệp vụ ERP cho tất cả nhân viên sử dụng hệ thống 
 • Tư vấn thiết lập tuỳ chỉnh riêng theo thực tế doanh nghiệp
 • Cài đặt module tuỳ chỉnh theo nghiệp vụ riêng của doanh nghiệp 

SkyERP Enterprise

Liên hệ

 • Là mô hình khuyến nghị với doanh nghiệp > 40 nhân viên văn phòng
 • ERP Riêng theo đặc thù doanh nghiệp
 • Không hạn chế số lượng người dùng
 • Sao lưu hàng ngày
 • Không hạn chế dung lượng lưu trữ
 • Bảo mật mã hoá đường truyền SSL
 • Tên miển riêng tuỳ chỉnh
 • Hỗ trợ qua Chat, Team Viewer, Email, Điện thoại đường dây nóng
 • Hỗ trợ trực tiếp khi cần
 • Đào tạo nghiệp vụ ERP cho tất cả nhân viên sử dụng hệ thống 
 • Tư vấn thiết lập tuỳ chỉnh riêng theo đặc thù doanh nghiệp
 • Cài đặt module tuỳ chỉnh theo đặc thù doanh nghiệp
 • Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán và kiểm soát công ty theo đặc thù 
 • Xây dựng module tuỳ chỉnh theo đặc thù doanh nghiệp 

Các dịch vụ cộng thêm

Các dịch vụ dưới đây đã bao gồm trong các gói triển khai ERP Enterprise. Nếu sử dụng gói SkyERP Cloud thì có thể mua thêm.

SkyERP - Sample 1 for three columns

Tư vấn triển khai

Với SkyERP, mỗi hệ thống ERP đều không giống nhau do mỗi doanh nghiệp đều độc đáo và có các đặc điểm, quy trình, văn hoá riêng. 

- Lắng nghe và phân tích yêu cầu

- Khảo sát doanh nghiệp chi tiết

-> Báo cáo đề xuất chi tiết tính năng

-> Lộ trình thực hiện, thời gian, chi phí

Việc tư vấn triển khai thường Miễn phí trừ 1 số các trường hợp dự án phức tạp sẽ có tính phí riêng. Xin liên hệ để được tư vấn thêm.

SkyERP - Sample 2 for three columns

 

Phân tích quy trình nghiệp vụ

- Xác định các điểm GAP (điểm yếu, điểm hạn chế, điểm không rõ ràng, nguồn lực,…) giữa trạng thái hiện tại và tương lai của quy trình theo yêu cầu mục tiêu kinh doanh 

- Hiểu được làm thế nào dữ liệu và công nghệ được sử dụng trong một quy trình
- Phân tích những yêu tố ảnh hưởng của một sự thay đổi tới một quy trình

- Đề xuất một quy trình hiệu quả hơn 

SkyERP - Sample 1 for three columns

Xây dựng module chức năng

- Điều chỉnh quy trình, biểu mẫu, thêm bớt trường dữ liệu

- Bổ xung các logic và quy trình duyệt

- Điều chỉnh/ mở rộng / bổ xung các chức năng của hệ thống

- Xây dựng và tuỳ biến các báo cáo

- Tích hợp với các hệ thống khác: Website, tổng đài VOIP, tổng đài SMS, IoT, Chấm công vân tay, ...

- Xây dựng báo cáo quản trị tự động dành riêng theo đặc điểm riêng của doanh nghiệp và nhu cầu quản lý

SkyERP - Sample 3 for three columns

Thiết lập hệ thống kế toán tài chính

- Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán, cách hạch toán kế toán với các nghiệp vụ của doanh nghiệp.

- Tích hợp các quy trình nghiệp vụ kế toán riêng vào ERP nhằm tự động hoá và hệ thống hoá cách thu thập dữ liệu và phân tích. 

- Tư vấn và Xây dựng các báo cáo quản trị tự động dành riêng theo đặc điểm riêng của doanh nghiệp và nhu cầu quản lý.

- Thiết lập các báo cáo tài chính theo chuẩn mực của Bộ Tài chính căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp.

SkyERP - Sample 3 for three columns

Chuyển đổi dữ liệu cũ -> ERP

Khi triển khai 1 hệ thống phần mềm mới thì nhu cầu chuyển đổi các dữ liệu sẵn có từ các hệ thống phần mềm khác vào hệ thống ERP là cần thiết.

Đội ngũ kỹ thuật tại SkyERP có thể phân tích các dữ liệu hiện có và thực hiện việc chuẩn hoá, chống trùng lặp, chuyển đổi, ... và cập nhật vào hệ thống mới đảm bảo dữ liệu được liên tục và sự chuyển đổi diễn ra một cách chính xác, hiệu quả.

SkyERP - Sample 2 for three columns

Đào tạo và hỗ trợ người dùng

Việc triển khai ERP thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc người dùng có thể sử dụng thanh thạo phần mềm hay không. Đó cũng là mục tiêu của các nội dung đào tạo từ SkyERP. 

- Đào tạo cơ bản về nguyêh lý hệ thống

- Đào tạo các nghiệp vụ cho từng vị trí

- Cầm tay chỉ việc 1-1 đến khi thành thạo

- Hỗ trợ 247 trong quá trình thực hiện. 

Triển khai ERP chưa bao giờ đơn giản hơn thế

Cài đặt 1 số phân hệ bạn cần trước, mở rộng sau

Xây dựng trang web, Thương mại điện tử, HRM - quản trị nhân sự, CRM - Quan hệ khách hàng, Dự án, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Sản xuất, Kế toán, ... tất cả ở trong cùng 1 hệ thống, mở rộng khi bạn cần.

Trang web

Xây dựng trải nghiệm người dùng

Xây dựng trang web

Thương mại điện tử

Blogs

Diễn đàn

Trang thông tin khách hàng

Bán hàng

Tăng doanh thu

Quản lý bán hàng

CRM  - Quản trị quan hệ khách hàng

Hoá đơn

POS - Điểm bán hàng, cửa hàng

Khách hàng trung thành

Vận hành doanh nghiệp

Tất cả là về hiệu suất

Kế toán tài chính

Quản trị dự án

Quản trị nguồn nhân lực

Quản lý kho

Thu mua

Sản xuất

Công cụ làm việc

Công cụ tốt = Con người hạnh phúc

Mạng xã hội doanh nghiệp

Quản lý thời gian

Gửi email marketing

Tổ chức sự kiện

Tạo khảo sát

Chat nội bộ và với khách hàng

40 phân hệ tiêu chuẩn và các phân hệ dành riêng cho Việt nam

SkyERP CMS - a big picture

và trên 8.000+ module có sẵn có trong thư viện có khả năng đáp ứng ngay lập tức 80% nhu cầu quản trị nguồn lực doanh nghiệp.

20% còn lại sẽ được thực hiện và tuỳ biến theo mô hình kinh doanh và các nhu cầu quản trị riêng biệt của mỗi doanh nghiệp.

=> Điều này giúp thời gian triển khai nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

     Tại sao chọn SkyERP

     Hướng tiếp cận khác biệt của chúng tôi với phần mềm ERP cho doanh nghiệp

     SkyERP - Sample 2 for three columns

     Cách tiếp cận cũ là xây dựng một hệ thống ERP xong rồi để đấy đã lỗi thời, cần cách tiếp cận mới. Với chúng tôi hệ thống ERP là một hệ thống linh động, nó vận động và phát triển cùng với sự phát triển của doanh nghiệp.

     Tại SkyERP chúng tôi xây dựng hệ thống ERP với chi phí ban đầu thấp hoặc không tốn phí và chỉ tính phí duy trì /người dùng. Giờ đây các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều có thể ứng dụng ERP để hoạt động hiệu quả hơn.

     Phí duy trì sẽ chi trả cho: 

     - Duy trì hệ thống, bao gồm hệ thống xử lý, lưu trữ dữ liệu trên nền điện toán đám mây

     - Các biện pháp bảo mật, và an toàn thông tin, bảo trì hệ thống.

     - Đào tạo và hỗ trợ người dùng toàn thời gian

     - Điều chỉnh hệ thống, phát triển tính năng mới theo sự phát triển của doanh nghiệp.


     ERP thông thường

      (Không phải là dịch vụ của SkyERP)

         $$$$$$$$.00

     Chi phí ban đầu cao
     • Xây dựng và chuyển giao cho doanh nghiệp 1 lần

     • Bảo hành fix lỗi phần mềm trong thời gian bảo hành
     • Phát triển tính năng mới tính phí
     • Thay đổi, bổ xung quy trình tính phí
     • Chi phí duy trì hàng năm lớn: Phí bảo trì phần mềm hàng năm, Phí duy trì máy chủ, lương nhân sự IT để vận hành hệ thống.
     • Vấn đề bảo mật và an toàn thông tin vẫn còn là dấu hỏi vì để xử lý tốt cần đội ngũ chuyên nghiệp
     • Đào tạo hỗ trợ người dùng 1 lần
     • Xây dựng kéo dài

     SkyERP

     (là dịch vụ của SkyERP) 

     $$ .00

     Chi phí ban đầu thấp
     • Đồng hành với doanh nghiệp, liên tục phát triển, nâng cấp tính năng cùng sự phát triển của doanh nghiệp
     • Fix lỗi, bảo hành trọn đời
     • Phát triển tính năng mới MIỄN PHÍ
     • Thay đổi, bổ xung quy trình MIỄN PHÍ
     • Chỉ tính phí theo người dùng, ngoài ra không còn chi phí nào khác, mọi thứ vận hành trên Cloud của SkyERP
     • Yên tâm về Bảo mật và an toàn thông tin với đội ngũ chuyên nghiệp của SkyERP
     • Đào tạo và hỗ trợ người dùng liên tục và mãi mãi
     • Xây dựng nhanh chóng, bổ xung tính năng khi cần

      Hơn 50.000 doanh nghiệp đang sử dụng SkyERP

      Gia nhập với chúng tôi và tạo cho công ty bạn một vị thế tốt hơn.