Quản lý bán hàng

 

Gửi những bảng báo giá hoàn chỉnh

với chữ ký điện tử và thanh toán trực tuyến.


Dùng thử ngay    Liên hệ tư vấn

Báo giá online


 

Phân loại đơn hàng và hợp đồng

Tự động hóa các hoạt động và chú trọng vào mối quan hệ khách hàng và doanh thu


SkyERP image and text block

Từ báo giá đến đơn hàng

Chuyển báo giá thành đơn hàng bằng một cú nhấp chuột, hoặc cho phép khách hàng ký xác nhận bằng một chữ ký điện tử đơn giản.

Quản lý hợp đồng

Lập hóa đơn cho khách hàng dựa trên thời gian và vật liệu, dễ dàng ghi lại hợp đồng và theo dõi các giai đoạn lập hóa đơn,duy trì cơ hội bán hàng mới hoặc hàng nâng cấp duy tri cơ hội bán hàng mới hoặc tăng giá trị dơn hàng và quản lý hợp động thuê bao của bạn với các hợp đồng định kỳ của Odoo.


Cho phép khách hàng của bạn có quyền tự chủ

Cổng thông tin khách hàng cho phép khách hàng của bạn truy cập vào các báo giá, đơn hàng và phiếu xuất kho. Tiết kiệm thời gian và sử dụng Ứng dụng Chữ ký điện tử của Odoo để dễ dàng lấy chữ ký trên các bản Hợp đồng bảo mật thông tin, hợp đồng hoặc bất kỳ tài liệu PDF nào. 

 
 

 

Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng SkyERP Odoo khác

SkyERP - Sample 1 for three columns

CRM

Theo dõi mọi tương tác với các cơ hội và khách hàng đồng thời cải thiện chu trình bán hàng của bạn.

Tìm hiểu thêm

SkyERP - Sample 2 for three columns

Website và thương mại điện tử

Tạo báo giá trực tuyến đẹp trong một vài cú nhấp chuột bằng cách kéo và thả các khối xây dựng được tạo sẵn, có thể tùy chỉnh hoàn toàn.

Tìm hiểu thêm

SkyERP - Sample 3 for three columns

Kế toán tài chính

Tự động tạo hóa đơn theo đơn hàng, phiếu xuất kho, hoặc hợp đồng. Xem mọi thông tin tài khoản khách hàng của bạn từ một địa điểm.

Tìm hiểu thêm

SkyERP - Sample 3 for three columns

Quản trị kho

Đồng bộ hóa mọi giao dịch với tồn kho để đảm bảo số lượng tồn kho và các hoạt động kho luôn được cập nhật

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!