Quyền riêng tư

Áp dụng cho các dịch vụ SkyERP Cloud 1, 2, 3 và Enterprise

 • SkyERP.net là trang web có địa chỉ internet tại https://www.SkyERP.net , sau đây gọi tắt là hoặc " SkyERP.net " hoặc " Trang Web ".

 • Chính sách này có mã phiên bản 1.0.0, được làm và công bố ban hành chính thức vào ngày 1/1/2016  tại Công ty TNHH SkyERP - pháp nhân chủ quản SkyERP.net

 • Bạn là người dùng có tài khoản mở tại SkyERP.net, mặc nhiên chấp nhận nội dung chính sách này với những điều khoản cụ thể sau đây.

Điều 1: Thông tin mà SkyERP Thu thập từ bạn

SkyERP.net sẽ thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác của bạn như: loại trình duyệt bạn đang sử dụng để truy cập SkyERP.net, thông tin về máy tính & thiết bị mạng, các trang bạn truy cập, v.v., trong quá trình bạn truy cập Trang Web hoặc/và sử dụng một hay nhiều sản phẩm và dịch vụ trên Trang Web.

Nếu bạn sử dụng một hay nhiều hơn các sản phẩm & dịch vụ được liệt kê ở khu vực Gói cước , chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp trung thực & chính xác những thông tin sau:

 • Thông tin nhân thân & liên hệ (đối với tổ chức & cá nhân) như: tên (tên đầy đủ), ngày sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, email, giấy tờ hợp pháp (như CMTND, GPKD, ĐK MST) v.v…

 • Ngành nghề sản xuất / kinh doanh chính.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin về bạn từ bên thứ ba như các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn, nhà cung cấp dịch vụ mạng, v.v…

Chúng tôi cũng có thể thu thập thêm các thông tin khác về bạn từ nhiều nguồn & bằng các phương thức khác nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và phục vụ bạn tốt hơn.

Điều 2: Đặt Cookies

Cookie là một tập tin văn bản nhỏ chứa thông tin định danh của số của người sử dụng SkyERP. Cookies không lưu trữ các thông tin cá nhân của bạn. Khi bạn truy cập vào SkyERP.net, Trang Web sẽ tạo một Cookie lưu trên ổ cứng hoặc/và bộ nhớ máy tính (hay thiết bị truy cập internet khác sử dụng trình duyệt). Thay cho việc liên tục hỏi bạn các thông tin, yêu cầu bạn nhập tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập lại mỗi khi bạn mở một trang mới, SkyERP.net sẽ đọc thông tin đã được lưu trước đó trong Cookie để tránh sự phiền hà và rắc rối cho bạn.

Ngoài ra, SkyERP cũng lưu các thông tin liên quan đến cách mà bạn sử dụng trang web SkyERP.net (cụ thể: bạn đọc trang nào đầu tiên trên SkyERP, sau đó bạn duyệt đến trang nào tiếp theo trên hệ thống SkyERP, v.v.) nhằm mục đích có thêm thông tin về cách mà bạn khai thác các thông tin và lợi ích trên Trang Web để từ đó có thể điều chỉnh kịp thời nhằm phục vụ bạn tốt hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, Bạn hoàn toàn chủ động trong việc cấm tạo cookie bằng cách thiết lập cấm cookie trên trình duyệt của mình. Mặc dù, điều này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng SkyERP.net của cá nhân bạn.

Điều 3: Lưu trữ & Bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn tại các máy chủ đặt tại Việt Nam.

Chúng tôi bảo vệ những thông tin này bằng nhiều phương tiện bảo vệ khác nhau nhằm mục đích đạt được mức riêng tư và bảo mật cao nhất đối với các thông tin cá nhân của bạn:

 1. Bảo vệ vật lý: Khóa khu vực chứa máy chủ; kiểm soát ra vào khu vực có chứa máy chủ, v.v.

 2. Bảo vệ Điện tử: Sử dụng tường lửa, mã hóa dữ liệu, v.v.

 3. Bảo vệ bằng Hệ thống Quản lý và Quy trình bảo mật: Áp dụng các quy tắc truy cập dữ liệu đối với từng nhân viên vận hành để đảm bảo an toàn cao nhất đối với thông tin mà bạn cung cấp.

Điều 4: Sử dụng thông tin

Mục tiêu cao nhất của SkyERP là cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất với sự thuận tiện cao nhất cũng như duy trì sự ổn định và an ninh đối với toàn hệ thống SkyERP. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc khách hàng tốt nhất cho bạn

 • Gửi Hợp đồng và Hóa đơn cho bạn

 • Thực hiện giao dịch thanh toán & gửi các thông báo trong quá trình giao dịch.

 • Xử lý khiếu nại, thu phí & giải quyết sự cố.

 • Ngăn chặn các hành vi có nguy cơ gây rủi ro, các hành vi bị cấm hoặc bất hợp pháp, các hành vi mang tính chất phá hoại đối với một phần hay toàn hệ thống SkyERP.net

 • Đảm bảo bạn tuân thủ đúng chính sách “Thỏa thuận người dùng”.

 • Đo đạc, tùy biến & cải tiến dịch vụ, sản phẩm, nội dung và hình thức của website.

 • Gửi bạn các thông tin về chương trình Marketing, các chương trình khuyến mại.

 • Gửi cho bạn các thông báo liên quan đến việc thay đổi, sửa đổi, bổ sung các vấn đề liên quan đến chính sách, quy định, v.v, cũng như các thông báo liên quan đến SkyERP.net

Điều 5: Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Về nguyên tắc, chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bên thứ ba. Tuyên nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan công quyền có thẩm quyền, hoặc các bên thứ ba khác trong các trường hợp sau đây:

 1. Có yêu cầu của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý có thẩm quyền tương tự;

 2. Chúng tôi buộc phải làm vậy để tuân thủ các quy định của pháp luật;

 3. Chúng tôi đang hợp tác với một cuộc điều tra của cơ quan thi hành pháp luật liên quan đến cá nhân bạn;

 4. Chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại về vật chất hoặc tài chính, để báo cáo những hành vi nghi ngờ là phạm pháp hoặc để điều tra những hành vi vi phạm "Thỏa thuận người dùng";

Ngoài những phạm vi được mô tả bên trên, SkyERP.net cam kết không chia sẻ hoặc bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác!

Điều 6: Thay đổi thông tin

Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng tương ứng được cung cấp trên trang web SkyERP.net

SkyERP.net có quyền thay đổi nội dung chính sách này và có trách nhiệm báo trước cho bạn thông qua website và/hoặc email ít nhất (07) ngày trước khi chính thức áp dụng.


Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!