Dễ dàng quản lý  nhà cung cấp

& các đơn hàng mua

Tăng hiệu quả quy trình cung ứng và tối ưu hàng tồn kho

 

Phần mềm ERP: Phân hệ Quản lý mua hàng

SkyERP CMS - a big picture

Tự động hoá quy trình mua hàng

Tự động gửi yêu cầu chào giá tới các nhà cung cấp dựa theo lượng hàng tồn kho

Nâng cao hiệu suất quản lý kho và mua hàng với các quy tắc mua hàng theo số lượng tồn kho, các quy tắc cung ứng, các đơn hàng bán, dự báo các lệnh sản xuất, v.v. Lựa chọn nhiều phương pháp cung ứng hàng hoá khác nhau đối với từng sản phẩm phụ thuộc vào các chiến lược sản xuất và phân phối.

 

SkyERP text and image block

Bảng giá nhà cung cấp & số lượng sản phẩm

Đưa ra quyết dịnh mua hàng thông minh dựa trên giá tốt nhất


Dễ dàng nhập bảng giá nhà cung cấp và các tham chiếu để đưa ra các quyết định thông minh hơn dựa theo chính sách khuyến mại, số lượng và các điều khoản trong hợp đồng. Kiểm soát số lượng hàng hoá tồn kho trong kho nhà cung cấp và kiểm tra trạng thái của đơn hàng mua ngay trong ứng dụng. Bạn cũng có thể thiết lập giá bán tự động dựa theo giá mua từ nhà cung cấp
SkyERP text and image block

Có được chào giá tốt nhất

với quy trình đấu thầu


Có được giá tốt nhất bằng cách đàm phán với vài nhà cung cấp

 Khởi động một quy trình đấu thầu, tích hợp các câu trả lời của các nhà cung cấp trong quá trình và so sánh các đề xuất. Lựa chọn chào giá tốt nhất và gửi đơn hàng mua dễ dàng. Sử dụng tính năng báo cáo động để phân tích chất lượng của các nhà thầu sau đó. 

Bạn cũng có thể sử dụng Hợp đồng Nguyên tắc để mua hàng hoá dịch vụ từ nhà cung cấp với giá đã đàm phán, dựa theo định kỳ trong một khoảng thời gian cụ thể.

SkyERP text and image block
SkyERP image and text block

Xem các báo cáo

về các đơn hàng mua

Phân tích, dự đoán và lên kế hoạch cho các đơn hàng của bạn

Có được các phân tích chính xác về tính hiệu quả của các nhà cung cấp thông qua báo cáo linh động: sự chậm trễ giao hàng, các khoản giảm giá đã được đàm phán, số lượng hàng đã mua, v.v. Tích hợp mua hàng và kế toán quản trị để phân tích sự lợi nhuận của các hợp đồng bán hàng/ dự án liên quan. 

Quản lý nhiều công ty

Tiết kiệm thời gian và các nỗ lực nhờ vào quy tắc đa công ty của SkyERP

Sử dụng một hệ thống SkyERP để đồng bộ các hoạt động của nhiều công ty hoặc nhiều kho. Tạo ra đơn hàng bán, chia sẻ thông tin khách hàng, nhà cung cấp và sản phẩm và quản lý các hoá đơn đối với tất cả các công ty cùng lúc. Bạn cũng có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn bằng cách tự động hoá quá trình tạo xuất hoá đơn và công nợ giữa các công ty!

SkyERP text and image block

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!