Quản trị dự án linh hoạt

tuyệt đẹp, dễ sử dụng, mở

Dùng thử MIỄN PHÍ ngay 

Giao diện kéo thả giúp dễ dàng nhóm các công việc vào trạng thái đúng


 
Dễ dàng kiểm tra lịch của các thành viên trong nhóm và điều chỉnh để đáp ứng thời hạn


 
Theo dõi thời hạn và tiến độ với khung nhìn tổng quan rõ ràng


 
Cái nhìn tổng quan về khối lượng công việc và trạng thái của mỗi công việc đang thực hiện


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!