Bán hàng và Lập hóa đơn

Nền tảng SkyERP Odoo có một mô-đun quản lý bán hàng chuyên dụng sẽ giúp bạn thực hiện tất cả các nghiệp vụ bán hàng như gửi báo giá bán hàng, soạn thảo đơn bán hàng, quản lý đội ngũ bán hàng và hoạt động của nhân viên bán hàng cùng với việc quản lý toàn bộ bộ phận bán hàng. Mô-đun này tích hợp trực tiếp với mô-đun quản lý kho và tất cả các hoạt động bán hàng được đồng bộ với các hoạt động quản lý kho hàng.

Các chủ đề

Tags

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!