Sản Xuất

Odoo Manufacturing giúp bạn lên lịch, lập kế hoạch và xử lý các đơn hàng sản xuất. Với bảng điều khiển trung tâm làm việc, hãy đặt máy tính bảng trên sàn cửa hàng để kiểm soát tất cả các đơn đặt hàng công việc của bạn trong thời gian thực và cho phép nhân viên kích hoạt hoạt động bảo trì, vấn đề chất lượng, v.v.

Các chủ đề

Tags

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!