Báo cáo quản lý dự án

Phân hệ Quản lý dự án cho phép người dùng xem báo cáo theo các định dạng khác nhau về các hoạt động của dự án như: công việc, thời gian, chi phí và mức độ hài lòng của khách hàng ..

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Bây giờ chúng ta có thể thảo luận về các khía cạnh tạo báo cáo khác nhau có sẵn trong phiên báo cáo.

Phân tích công việc

Chức năng báo cáo phân tích nhiệm vụ sẽ cung cấp cho bạn điều kiện để có được các báo cáo định lượng khác nhau về các hoạt động nhiệm vụ được thực hiện trên một phần của hoạt động dự án của nền tảng. Tất cả các tùy chọn mặc định và tùy chỉnh cũng có sẵn với cửa sổ này.

Các báo cáo có thể được xem ở các định dạng khác nhau như biểu đồ Thanh, biểu đồ Đường và Biểu đồ hình tròn. Cửa sổ cũng có thể được xem ở dạng xem xoay. Chế độ xem Đồ thị của cửa sổ được mô tả bên dưới.

 

Báo cáo Phân tích thời gian biểu và dự báo

Phân tích thời gian biểu và dự báo hoạt động của các dự án của công ty có thể được xem trong các báo cáo. Báo cáo này sẽ cung cấp cho người dùng chức năng để xem thời gian biểu và các kế hoạch được thực hiện trên toàn bộ các dự án có sẵn và các dự án tương ứng được yêu cầu.


 

Đánh giá của khách hàng

Tùy chọn Báo cáo Đánh giá khách hàng có sẵn trong phân hệ Dự án Odoo cho phép bạn tạo báo cáo dựa trên các đánh giá và xếp hạng do khách hàng của dự án đánh giá. Cửa sổ xếp hạng khách hàng của phân hệ được mô tả bên dưới, nơi bạn có thể xem công việc, tên dự án, người thực hiện, khách hàng, mức độ đánh giá và thời gian gửi.

Từ đó nhà quản trị có thể đánh giá chất lượng công việc của dự án và KPI của nhân viên hiệu quả.
Chi phí và doanh thu của dự án

Tùy chọn tạo báo cáo chi phí và doanh thu của dự án sẽ cung cấp cho bạn báo cáo tài chính của dự án tương ứng. Các báo cáo có thể được xem ở cả chế độ kaban và chế độ xem đồ họa.


 

Bây giờ chúng ta đã rõ rằng phân hệ quản lý Dự án Odoo giúp bạn quản lý con người, nhiệm vụ và tất cả các khía cạnh liên quan đến quản lý dự án. Bạn cũng có thể quản lý nhiều dự án, nhiệm vụ phụ, bảng chấm công và nhiều khía cạnh khác. Hơn nữa, khả năng thực hiện các cuộc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng để nhận được phản hồi từ khách hàng sẽ làm cho phân hệ quản lý dự án Odoo trở thành một phân hệ độc đáo. 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!