Bảo mật và an toàn dữ liệu

Áp dụng đối với gói SkyERP Cloud 2 trở lên

Tại SkyERP.net, chúng tôi nhận thức được rằng việc đảm bảo an toàn và toàn vẹn dữ liệu cũng như bảo mật những thông tin mà Doanh nghiệp, Tổ chức của bạn lưu trữ trong hệ thống ERP & CRM mà chúng tôi cung cấp là vô cùng quan trọng đối với Doanh nghiệp, Tổ chức của bạn cũng như sự sống còn của SkyERP.net. Do đó, chúng tôi luôn đặt các vấn đề về an toàn, toàn vẹn và bảo mật dữ liệu của bạn lên hàng đầu và đảm bảo điều đó bằng mọi phương tiện, khả năng tốt nhất có thể. Tại SkyERP.net, chúng tôi bảo vệ những thông tin này bằng nhiều phương tiện bảo vệ khác nhau nhằm mục đích đạt được mức an toàn, toàn vẹn và bảo mật cao nhất đối với các dữ liệu của bạn:

  1. Công nghệ điện toán đám mây với các máy chủ cơ sở dữ liệu được vận hành ở chế độ replication để tránh mất dữ liệu khi có sự cố phần cứng

  2. Bảo vệ vật lý: Khóa khu vực chứa máy chủ; kiểm soát ra vào khu vực có chứa máy chủ lưu trữ dự liệu của bạn, v.v.

  3. Bảo vệ Điện tử: Sử dụng tường lửa, mã hóa dữ liệu. Đối với các gói dịch vụ từ SkyERP Cloud 2 trở lên, chúng tôi thực hiện việc mã hóa dữ liệu trên đường truyền Internet bằng lớp bảo mật (SSL) với khóa mã khóa 256 bit.

  4. Bảo vệ bằng Hệ thống Quản lý và Quy trình bảo mật: Áp dụng các quy tắc truy cập dữ liệu đối với từng nhân viên vận hành để đảm bảo an toàn cao nhất đối với thông tin mà bạn cung cấp.

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!