Lập hóa đơn cho dự án

Phân hệ dự án Odoo cung cấp một nền tảng tốt để lập hóa đơn cho khách hàng về các dự án khác nhau đang được thực hiện. Việc lập hóa đơn này có thể được tiến hành trên cơ sở bảng chấm công hoạt động và các nhiệm vụ được giao cho từng dự án.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Bước đầu tiên để lập hóa đơn cho một dự án là làm cho một dự án có thể lập hóa đơn. Hành động này có thể được thực hiện trong cửa sổ tạo Dự án. Trong cửa sổ tạo Dự án, bạn có thể xem một tùy chọn có tên Có thể lập hóa đơn như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới.
Bạn có thể kích hoạt tùy chọn Có thể lập hóa đơn bằng cách chọn Billable tùy chọn. Bây giờ trong cửa sổ nhiệm vụ tương ứng, bạn có thể xem lệnh Bán nút thông minh ở phía trên bên phải của cửa sổ.


Khi chọn nút này, bạn sẽ được dẫn đến cửa sổ Đặt mua như hình bên dưới.


Trong cửa sổ này, bạn có thể thấy rằng tất cả các thông tin chi tiết về khách hàng đều được tự động điền và bạn cũng có điều kiện để thực hiện các thay đổi mong muốn bằng cách chọn biểu tượng Chỉnh sửa có sẵn. Nút Tạo hóa đơn có sẵn ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ sẽ hướng bạn đến cửa sổ bật lên mới như được hiển thị trong hình dưới đây


Trong cửa sổ Tạo hóa đơn này, bạn có thể chọn loại hóa đơn cùng với khoảng thời gian của Bảng chấm công. Sau đó, bạn có thể chọn nút Tạo và Xem hóa đơn có sẵn trong cửa sổ. Hóa đơn có thể được gửi qua email cho khách hàng.


Cho đến nay chúng ta đang thảo luận về cách lập hóa đơn cho một dự án và bây giờ chúng ta hãy thảo luận về phiên Báo cáo của phân hệ.

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!