Nhân sự cho công ty hiện đại


Tất cả trong một: Tuyển dụng, Đánh giá, Chi tiêu, Nghỉ phép, Chấm công, ...

SkyERP - Sample 1 for three columns

Quy trình Tuyển dụng thật đơn giản

Từ tìm kiếm ứng viên tới ký hợp đồng, xử lý quy trình tuyển dụng thật đơn giản

SkyERP - Sample 1 for three columns

Theo dõi thời gian & chấm công

Theo dõi thời gian thực hiện các công việc theo nhiệm vụ và dự án, theo khách hàng. Cộng với tuỳ chọn theo dõi sự có mặt của nhân viên.


SkyERP - Sample 2 for three columns

Quản lý nghỉ phép

Đơn giản hoá việc theo dõi nhân viên nghỉ phép và nghỉ ốm, chế độ.

SkyERP - Sample 2 for three columns

Quản lý chi tiêu nhân viên

Nhân viên có thể trình các chi tiêu, quản lý có thể xem tất cả các chi tiêu và duyệt hoặc từ chối từng trường hợp. Khi được duyệt, chi phí sẽ được cập nhật tới Kế toánSkyERP - Sample 2 for three columns

Tính lương dễ dàng, tích hợp với kế toán

 Chi tiết nhân sự

Hợp đồng lao động

Trợ cấp/Phụ cấp

Hoa hồng (theo công thức tuỳ chỉnh)

Cho phép cấu hình lương cơ bản/tổng thu nhập/thực lĩnh

Bảng lương, phiếu lương từng nhân viên

SkyERP - Sample 2 for three columns

Đánh giá nhân viên dễ dàng

Dễ dàng thiết lập quy trình đánh giá nhân viên và lịch đánh giá. Thiết kế mẫu câu hỏi trên nền web và thu thập câu trả lời từ tất cả mọi người trong công ty, từ nhân viên tới cấp quản lý, cũng như tự đánh giá. Tự động hoá toàn bộ quá trình do đó nó tập chung vào con người, chứ không phải là nghĩa vụ hành chính.  


Quản lý nhân viên thành công

Tập chung mọi thông tin về nhân sự

 

Xem nhanh tổng quan các thông tin quan trọng về mỗi phòng ban.

Hạn chế nhìn thấy các thông tin nhạy cảm chỉ dành cho Quản lý phòng Nhân sự, hoặc hiển thị các thông tin khác công cộng dành cho mọi nhân viên có thể xem như là danh mục nhân viên.

Nhận cảnh báo đối với mỗi yêu cầu nghỉ phép, yêu cầu phân bổ, hồ sơ ứng viên, đánh giá nhân viên, và nhiều điều khác.

 

SkyERP text and image block


  • Nghỉ phép

  • Phân bổ

  • Tính thời gian

  • Chấm công

  • Đánh giá

  • Tuyển dụng

  • Chi phí

  • Tính lương

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!