Cấu hình Từ khóa và loại hoạt động trong Quản lý dự án

Cấu hình từ khóa và loại hoạt động mục đích là phân loại các công việc và hoạt động trong quản lý dự án của Odoo

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Tùy chọn Từ khóa có sẵn trong phân hệ Dự án Odoo có thể được truy cập từ tab Cấu hình. Tùy chọn từ khóa sẽ cho phép bạn đính kèm từ khóa vào dự án của mình để dễ dàng xác định. Hình ảnh của cửa sổ được mô tả dưới đây.Trong cửa sổ từ khóa này, bạn có thể xem tất cả các Từ khóa được mô tả trong nền tảng cùng với tên và màu sắc. Biểu tượng Tạo có sẵn trong cửa sổ sẽ cho phép bạn tạo các Từ khóa mới. nơi bạn có thể cung cấp tên từ khóa và bạn có thể chọn màu để nhận dạng trực quan.Như chúng ta đã rõ về tùy chọn Từ khóa có sẵn trong cửa sổ và bây giờ chúng ta hãy thảo luận về cách định cấu hình tùy chọn Loại hoạt động có sẵn trong phân hệ.

Phân hệ quản lý Dự án Odoo cung cấp cho bạn cơ hội thực hiện các hoạt động khác nhau với khách hàng hoặc nhân viên liên quan đến các dự án. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các khía cạnh làm việc nhóm của dự án đạt được kết quả tốt hơn. Cửa sổ Kiểu hoạt động có thể được truy cập từ tab cấu hình của Phân hệ.


Trong cửa sổ này, bạn có thể xem tất cả các hoạt động dự án được mô tả trong nền tảng cùng với Tên hoạt động, Ngày dự kiến, Loại và Biểu tượng. Biểu tượng Create có sẵn trong cửa sổ chắc chắn sẽ đưa bạn đến cửa sổ tạo các loại Hoạt động như hình bên dưới.


Trong cửa sổ tạo Kiểu Hoạt động này, bạn có thể cung cấp Tên của loại Hoạt động và bạn có thể chỉ định Hành động cần thực hiện từ danh sách có sẵn. Người dùng Mặc định có thể được phân bổ cùng với Mô hình và Tóm tắt Mặc định. Ngoài ra, có thể đưa ra Biểu tượng, Loại trang trí. Nếu bạn đã bật tùy chọn Kích hoạt Hoạt động Tiếp theo có sẵn, bạn chắc chắn nên chỉ định hoạt động tiếp theo. Ngoài ra, có thể đề cập đến các mẫu Email và Ngày đã lên lịch. Cuối cùng, bạn có thể cung cấp bất kỳ mô tả nào trong hộp Mô tả có sẵn.

Cho đến nay chúng ta đang thảo luận về cấu hình của tùy chọn Kiểu hoạt động có sẵn trong nền tảng và bây giờ chúng ta hãy thảo luận về cách lập hóa đơn cho một dự án.

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!