Về SkyERP


Làm cho công ty trở thành một nơi tốt đẹp hơn, lần lượt từng app một


SkyERP - Foundation to Grow


Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp công ty xây dựng nền móng vững chắc cho sự tăng trưởng, đó là hệ thống IT tích hợp được xây dựng tốt ngay từ đầu
SkyERP image and text block

Hệ thống công nghệ thông tin được xây dựng đúng cách

Chúng tôi bắt đầu từ tầm nhìn của công ty, và từ đó xác định cho khách hàng một chiến lược IT đúng, và đồng hành cùng với doanh nghiệp thực hiện từng bước cùng với sự phát triển. Bằng cách đó công ty có thể phát triển hết tiềm năng của mình ở mọi giai đoạn của sự phát triển.


SkyERP là đối tác chính thức của Odoo cung cấp giải pháp doanh nghiệp tại Việt Nam.

Chúng tôi làm việc với các công ty ở mọi quy mô để tìm ra và giải quyết các thách thức đang cản trở sự phát triển của doanh nghiệp.

Chúng tôi biết rằng việc sử dụng một cách thông minh công nghệ thông tin là chìa khóa cho sự phát triển, tăng trưởng và thành công lâu dài của doanh nghiệp bạn.

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn tăng hiệu quả hoạt động, năng suất của nhân viên, đưa ra quyết định nhanh hơn dựa trên thông tin thời gian thực và cuối cùng mang lại lợi nhuận gia tăng. Chúng tôi làm điều đó bằng cách giúp bạn tiếp cận tới các giải pháp IT tiên tiến, và có thể được tuỳ chỉnh để phù hợp với các quy trình trong doanh nghiệp của bạn.


Chúng tôi áp dụng phương pháp tư vấn quản lý để đáp ứng các mục tiêu của khách hàng.

Chúng tôi bắt đầu với những điểm khó khăn và hiểu rõ hơn về các quy trình và hệ thống cũ của bạn. Sau đó chúng tôi vạch ra một giải pháp hệ thống quản lý kinh doanh tích hợp. Tùy thuộc vào độ phức tạp của dự án, chúng tôi có thể đưa vào áp dụng từ một vài mô-đun Odoo hoặc nhiều hơn các mô-đun Odoo.


Danh mục dịch vụ Odoo của chúng tôi bao gồm:

tư vấn, tùy chỉnh, phát triển phần mềm, triển khai, nâng cấp hệ thống và tích hợp, hỗ trợ và đào tạo liên tục 

Bắt đầu phát triển doanh nghiệp với Odoo

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn

Bài viết gần đây


Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!