Hoạch định sản xuất (MRP) + Bảo dưỡng + Quản lý dòng đời sản phẩm (PLM) + Chất lượng
Tất cả những gì bạn cần trong một phần mềm

Dễ dàng + Mạnh mẽ = Tinh gọn

SkyERP text and image block

Giao tiếp thời gian thực

Hiển thị hồ sơ công việc, bản vẽ, thông số trong quá trình thực hiện, hiện các cảnh báo tới công nhân dựa theo chất lượng hoặc sự thay đổi, ...

Tất cả trong một

Hoạch định sản xuất (MRP), Bảo dưỡng, và Quản lý dòng đời sản phẩm (PLM) tích hợp với nhau hoàn toàn


Tự động hoá

Thu thập dữ liệu theo thời gian thực từ các thiết bị sử dụng API


Lập kế hoạch sản xuất tổng thể (MPS)

Tính tới các dự báo bán hàng, tồn kho, các lệnh sản xuất khác, ... đưa ra lịch sản xuất theo linh động theo tình hình thực tế, có thể lên kế hoạch chi tiết tới giờ trong ngày, hay  theo tuần, tháng, năm. Từ đó hệ thống có thể tự động tạo ra lệnh sản xuất, yêu cầu cung ứng, ...

 

Lên lịch sản xuất bằng đồ thị gantt

Lịch làm việc theo Lệnh sản xuất/ đơn hàng

Lịch sản xuất theo từng công đoạn

SkyERP image and text block

Bảng tin năng lực sản xuất

Cho thấy thông tin tổng thể về năng lực sản xuất của từng khâu, từng máy móc thiết bị

Mỗi máy móc thiết bị sẽ có màn hình cảm ứng để hỗ trợ thao tác.

Giao diện màn hình cảm ứng tại mỗi khu vực thao tác

SkyERP CMS - a big picture

Mỗi công đoạn có thể được trang bị 1 màn hình cảm ứng, hiển thị hướng dẫn thao tác và ghi nhận thời gian làm việc thực tế, thời gian gián đoạn. Phục vụ các báo cáo phân tích, tính toán chi phí, thống kê thời gian thực tế, OEE, ... 
Người quản lý sẽ thấy thời gian thực tế và các báo cáo phân tích.
Cho phép người dùng đưa ra yêu câu bảo trì tới bộ phận bảo trì, đưa cảnh báo chất lượng tới bộ phận quản lý chất lượng.

báo cáo phân tích đa dạng

Báo cáo phân tích đa chiều dạng pivot table

 

SkyERP image and text block

Báo cáo dạng đồ thị động

Phân tích, lọc, nhóm theo mọi khía cạnh của quá trình sản xuất, mọi thứ hiển thị trực quan, theo thời gian thực và tuyệt đẹp. 

 

Nhiều cấp độ quản lý

Doanh nghiệp có thể tuỳ chọn tuỳ mức độ chi tiết về quản lý mà bật tắt các chức năng

 

Tích hợp với các phân hệ khác

SkyERP - Sample 1 for three columns

Bán hàng

Có thể tự động tạo ra lệnh sản xuất khi đơn hàng bán được xác nhận, Có thể tạo ra lệnh sản xuất tuỳ chỉnh tuỳ theo sản phẩm tuỳ chỉnh được đặt hàng theo thông số riêng (cần thiết lập riêng theo mỗi công ty)

SkyERP - Sample 2 for three columns

 Mua hàng

Tự động tạo nhu cầu cung ứng hàng hoá khi số lượng tồn kho thấp hơn định mức tồn kho tối thiểu, khi có đơn hàng bán, khi có lệnh sản xuất, khi có dự báo, ... 

SkyERP - Sample 3 for three columns

Quản lý kho 

Quản lý kho thời gian thực, có thể quản lý hàng ký gửi, hỗ trợ barcode tự tạo chuyển kho khi xác nhận đơn hàng mua, đơn hàng bán, lệnh sản xuất, ... tự tạo bút toán tài chính, định giá tồn kho, thống kê tồn kho tại 1 thời điểm bất kỳ trong quá khứ, ... 

SkyERP - Sample 3 for three columns

Kế toán tài chính

Tự động ghi nhận tập hợp chi phí cho máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, nhân công, ... hỗ trợ tính giá thành sản xuất, Tích hợp chặt chẽ báo cáo quản trị theo nhu cầu quản lý riêng (tuỳ chỉnh theo công ty)

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!