Kế toán Việt Nam

Odoo Invoicing là một ứng dụng lập hóa đơn độc lập để tạo hóa đơn, gửi chúng cho khách hàng của bạn và quản lý các khoản thanh toán.Odoo Accounting là một ứng dụng kế toán đầy đủ tính năng. Năng suất kế toán là cốt lõi của sự phát triển của nó với các tính năng như nhận dạng hóa đơn do AI hỗ trợ, đồng bộ hóa với tài khoản ngân hàng của bạn, đề xuất đối sánh thông minh, v.v.

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!