Tạo Dự Án

Phân hệ quản lý dự án của nền tảng Odoo cho phép người dùng tạo và quản lý các dự án cả dài hạn và ngắn hạn các hoạt động của công ty. Công cụ quản lý hiệu quả này sẽ giúp người dùng phân bổ nhân viên vào một dự án và quản lý họ một cách hiệu quả trong suốt thời gian dự án.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Tạo dự án mới

 Bảng điều khiển quản lý dự án hoạt động như màn hình chính cho phép người dùng quản lý toàn bộ hoạt động của dự án.


Trong bảng điều khiển, bạn có thể xem tất cả các dự án được mô tả trong nền tảng. Từ dữ liệu có sẵn, người dùng có thể lọc ra những dự án cần theo dõi cũng như nhóm theo các tùy chọn có sẵn.

Trong cửa sổ có một tùy chọn để người dùng tạo một dự án mới bằng cách sử dụng cửa sổ tạo có sẵn.


 

Trong cửa sổ tạo, người dùng có thể chỉ định tên dự án, kích hoạt thời gian biểu và lập hóa đơn cho hoạt động của dự án.

Tạo và phân bổ nhiệm vụ

Để tạo một nhiệm vụ mới cho dự án, người dùng có thể chỉ cần chọn biểu mẫu dự án trên trang tổng quan chính và sau đó người dùng sẽ được mô tả bằng cửa sổ tác vụ của sản phẩm tương ứng.Trong cửa sổ tạo nhiệm vụ, người dùng có thể gán một tiêu đề nhiệm vụ và phân bổ người tương ứng cho nhiệm vụ. Các giai đoạn của mỗi nhiệm vụ trong dự án tương ứng có thể được tạo bằng cách sử dụng tùy chọn thêm cột có sẵn trong cửa sổ.

Nhiệm vụ của các dự án tương ứng cũng có thể được truy cập từ cửa sổ nhiệm vụ hoặc, có thể truy cập từ trang tổng quan chính. Ở đây danh sách tất cả các nhiệm vụ được liệt kê với tên dự án, người được phân bổ, tiến độ được chỉ ra theo tỷ lệ phần trăm và tình trạng của hoạt động. Cửa sổ nhiệm vụ có thể được xem ở các định dạng khác nhau sẽ cung cấp cho người dùng thông tin có thể truy cập được.

Chế độ xem danh sách

Dưới đây là dạng xem danh sách của cửa sổ nhiệm vụ sẽ cho biết các dự án, người được giao, công ty, số giờ đã sử dụng, tiến độ của hoạt động, hoạt động tiếp theo được lên lịch, các giai đoạn hoạt động và các thẻ được phân bổ.


Chế độ xem Kanban

Một chế độ xem khác trong đó các tác vụ có thể được xem ở định dạng xem kanban, cho phép người dùng thay đổi trạng thái hoạt động dựa trên đặc điểm kỹ thuật của công ty. Trạng thái của mỗi nhiệm vụ được biểu thị ở định dạng màu sẽ cung cấp hình ảnh trực quan về từng giai đoạn của hoạt động. Các nhiệm vụ có sẵn có thể được ưu tiên dựa trên các thông số kỹ thuật bằng cách bật biểu tượng ngôi sao có sẵn.Chế độ xem lịch

Cửa sổ tác vụ cũng có thể được xem ở định dạng lịch, nơi người dùng có thể xem ngày hạn chót của các chế độ xem tương ứng ở định dạng lịch. Ngoài ra, người được giao được chỉ định vào các ngày tương ứng của thời hạn nhiệm vụ có sẵn.


 

Chế độ xem tổng hợp

Chức năng xem tổng hợp của nền tảng Odoo là một trong những chức năng tốt nhất hiện có, cung cấp cho người dùng thông tin phân tích dựa trên các tham số mặc định cũng như tùy chỉnh có thể được sử dụng theo nhu cầu của người dùng.Chế độ xem đồ thị

Các khía cạnh báo cáo của các hoạt động nhiệm vụ trong kế hoạch dự án của công ty. Chế độ xem này sẽ cho phép người dùng tạo một báo cáo đồ họa minh họa có thể dựa trên các tham số mặc định cũng như tùy chỉnh khác nhau có sẵn trong các thước đo và menu sắp xếp.


Tạo nhiệm vụ mới

Các nhiệm vụ mới cho các hoạt động dự án có thể được tạo từ cửa sổ này bằng cách chọn tùy chọn tạo. Trong cửa sổ tạo nhiệm vụ, người dùng có thể xác định tên của nhiệm vụ, khách hàng được phân bổ với thao tác tác vụ nếu có, chi tiết liên hệ được tạo tự động theo mô tả hợp đồng. Nếu người dùng muốn chỉnh sửa chi tiết liên hệ, họ cũng có thể làm như vậy. Việc phân bổ dự án tương ứng, người chịu trách nhiệm cùng với thời hạn cho hoạt động đang được mô tả.


 

Trong Tab Thời gian biểu, người dùng có thể ấn định thời gian dành cho nhân viên hoặc người dùng cho công việc tương ứng. Có thể thêm nhiều người nếu nhiệm vụ này cần nhiều người phối hợp làm.


Ghi lại thời gian cho mỗi công việc

Nền tảng Odoo với tính năng nâng cao của nó là ghi lại thời gian được thực hiện dựa trên thời gian của các nhân viên trong công việc tương tự. Tính năng này sẽ cho phép người dùng mô tả, xem và quản lý các hoạt động thời gian trên từng nhiệm vụ và dự án của các nhân viên tương ứng. Hoạt động bảng thời gian của nền tảng Odoo giúp người dùng trong hoạt động này. Chức năng Bảng chấm công sẽ cho phép người dùng ghi lại thời gian mà một nhân viên sử dụng cho một công việc dựa trên các tùy chọn ghi thời gian trên màn hình của họ và các tùy chọn bắt đầu và dừng thời gian công việc có sẵn.

Để đo thời gian của nhân viên cho các hoạt động nhiệm vụ tương ứng. Người dùng ban đầu nên bật các tùy chọn quản lý thời gian có sẵn trong menu cài đặt của phân hệ dự án. Trong menu cài đặt dưới tab quản lý thời gian, người dùng nên bật các tùy chọn lập kế hoạch và thời gian biểu có sẵn.Khi các tùy chọn thời gian biểu được bật, người dùng hiện có thể ghi lại mọi hoạt động của nhân viên đang được xem trong một nhiệm vụ. Khi nhân viên tương ứng đăng nhập vào nền tảng và điều hướng đến nhiệm vụ tương ứng trong dự án, giờ đây, anh / cô ấy có thể xem tùy chọn để bắt đầu thao tác bảng chấm công, chỉ cần nhấp vào nó là thời gian nhiệm vụ được bật và sẽ chạy cho đến khi nó bị dừng.Nhân viên bây giờ sẽ có tùy chọn tạm thời để tạm dừng bảng thời gian hoặc dừng nó theo nhu cầu của họ. Ngoài ra, có một đồng hồ hẹn giờ sẽ cho biết thời gian được dành cho nhiệm vụ tương ứng.

Sau khi người dùng dừng thao tác bảng chấm công, họ được mô tả bằng cửa sổ này như hình dưới đây. Ở đây thời gian đã sử dụng được chỉ định và có không gian để mô tả các mô tả được thực hiện tùy chỉnh trong cửa sổ.


 

Quay lại cửa sổ mô tả nhiệm vụ, người dùng sẽ được mô tả bằng các mô tả bảng chấm công của từng nhân viên. Người dùng có thể xóa các dòng trong bảng chấm công này và thêm một dòng theo cách thủ công bằng cách sử dụng tùy chọn thêm dòng có sẵn.
 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!