Thỏa thuận mua bán

Thỏa thuận mua hàng là thỏa thuận được soạn thảo về các điều khoản và thuật ngữ kinh doanh được cả nhà cung cấp và khách hàng đồng ý. Nền tảng Odoo cho phép người dùng tạo các thỏa thuận mua hàng khác nhau với các nhà cung cấp khi mua sản phẩm. Nhiều thỏa thuận có thể được thực hiện với nhà cung cấp và nó cũng có thể được thực hiện trên nhiều sản phẩm.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Thiết lập thỏa thuận mua

Nền tảng này có một menu riêng trong module mua hàng, cho phép người dùng tạo và quản lý các thỏa thuận mua hàng được soạn thảo bởi sự tư vấn của các nhà cung cấp. Để sử dụng các thỏa thuận mua hàng trong nền tảng, ban đầu người dùng phải bật tùy chọn thỏa thuận mua hàng có sẵn trong menu cài đặt trong tab đơn đặt hàng.Khi bật tùy chọn, người dùng có thể xem loại yêu cầu mua hàng đang được hiển thị trên menu cài đặt. Chọn tùy chọn này, người dùng sẽ được chuyển đến menu thỏa thuận mua hàng. Người dùng cũng có thể truy cập menu thỏa thuận mua hàng trong tab cấu hình của module mua hàng.

Trong menu loại thỏa thuận mua hàng, người dùng có thể xem tất cả các loại đang được nhúng trong nền tảng. Các loại thỏa thuận có thể được chỉnh sửa bằng cách chọn loại yêu cầu mua. Ngoài ra, người dùng có thể tạo một cái mới bằng cách chọn tùy chọn tạo có sẵn.


Trong cửa sổ tạo loại thỏa thuận mua hàng mới, người dùng có thể chỉ định loại thỏa thuận và lựa chọn thỏa thuận dựa trên một hoặc nhiều yêu cầu báo giá. Dưới dữ liệu cho các trích dẫn mới, người dùng có thể chỉ định các dòng thỏa thuận và số lượng liên quan đến nó.


 

Tạo một thỏa thuận mua hàng mới

Cửa sổ thỏa thuận mua hàng có thể được truy cập từ tab đơn đặt hàng của Module mua hàng. Trong menu, tất cả các thỏa thuận mua hàng sẽ được liệt kê và người dùng có thể chỉnh sửa các thỏa thuận có sẵn bằng cách chọn nó. Ngoài ra, cửa sổ tạo có thể truy cập biểu mẫu menu sẽ cho phép người dùng tạo một thỏa thuận mua hàng mới.

Trong cửa sổ tạo, người dùng có thể chỉ định người chịu trách nhiệm mua hàng, người đại diện, loại thỏa thuận từ những người được chỉ định trong cửa sổ loại thỏa thuận và nhà cung cấp liên kết với thỏa thuận. Ngoài ra, người dùng có thể chỉ định thời hạn thỏa thuận, ngày đặt hàng, ngày giao hàng, biểu mẫu tài liệu nguồn mà thỏa thuận được thực hiện, loại hoạt động và công ty hoạt động nếu người dùng có nhiều công ty được quản lý trong nền tảng Odoo.

Các thỏa thuận mua hàng được sử dụng chủ yếu trong cửa sổ dựa trên việc kêu gọi đấu thầu và các đơn đặt hàng tổng hợp tuân theo cùng một phương pháp hoạt động là gửi yêu cầu báo giá dựa trên đấu thầu rộng rãi và các thỏa thuận trước đó đang được thảo luận với các nhà cung cấp tương ứng. Trong menu sản phẩm, người dùng có thể cung cấp sản phẩm được phân bổ với thỏa thuận bao gồm chi phí và số lượng. Người dùng có thể gán nhiều sản phẩm cho một thỏa thuận. Khi thỏa thuận được xác nhận, trạng thái sẽ thay đổi thành đã xác nhận và sẽ được thay đổi thành lựa chọn giá thầu và đóng theo các hoạt động được tiến hành trong nền tảng.Sau khi thỏa thuận được xác nhận, người dùng có thể xem tùy chọn để xác nhận và tạo báo giá mới ngay từ cửa sổ. Khi chọn tạo báo giá mới, người dùng sẽ được dẫn đến cửa sổ tạo báo giá như trong hình dưới đây. Thông tin chi tiết về nhà cung cấp và hợp đồng mua hàng đang được tự động điền dựa trên báo giá. Các khoản thuế được phân bổ, tham chiếu nhà cung cấp, thời hạn đặt hàng và ngày nhận hàng có thể được đề cập trong báo giá. Mô tả sản phẩm được điền tự động và có thể được sửa đổi, thậm chí có thể thêm sản phẩm mới vào bảng báo giá.Nếu yêu cầu báo giá được xác minh và cần được gửi đi, người dùng có thể thực hiện việc đó qua email hoặc lấy lại từ khóa tương tự. Ngoài ra, có các tùy chọn để tạo đơn đặt hàng bằng cách chọn tùy chọn tạo có sẵn. Người dùng có thể hủy yêu cầu báo giá bằng cách chọn tùy chọn hủy bỏ. Khi chọn gửi báo giá qua email, người dùng sẽ được mô tả với cửa sổ tạo email như hình dưới đây. Mẫu cho email được gán tự động và người dùng có thể tạo, chỉnh sửa mô tả và chủ đề được cung cấp. Mô tả đã chỉnh sửa có thể được lưu dưới dạng mẫu để sử dụng thêm.


  

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!