Vận chuyển trực tiếp từ kho nhà cung cấp đến khách hàng

Điều này được thực hiện khi trực tiếp giao nhận hàng hóa từ kho nhà cung cấp đến khách hàng không qua kho công ty.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Tùy chọn vận chuyển giao hàng trong nền tảng có thể được bật trong menu cài đặt của Module mua. Trong menu hậu cần, người dùng có tùy chọn vận chuyển giao hàng có thể được bật hoặc tắt.


 

Các sản phẩm cần được phân bổ với thuật ngữ Dropship có thể được định nghĩa trong phần mô tả sản phẩm. Trong menu mô tả sản phẩm dưới tab tồn kho của tùy chọn phân bổ tuyến cung ứng, người dùng có thể xem tùy chọn để chọn các tuyến và người dùng có thể xem tùy chọn dropship có sẵn.Muốn hoạt động Dropship được xác định theo mô tả tuyến cung ứng được cung cấp trong module kiểm kê. Trong module kiểm kê dưới tab cấu hình, người dùng có thể thấy tùy chọn để xem menu Dropship . Trong menu Dropship, người dùng có thể tạo một tuyến đường mới hoặc chỉnh sửa các hoạt động tuyến đường Dropship hàng hiện có đã được xác định trước.
 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!