Quản lý nhà cung cấp

Công cụ quản lý nhà cung cấp hiệu quả của nền tảng Odoo cho phép người dùng quản lý hoạt động của các nhà cung cấp được liệt kê trong nền tảng. Người dùng có thể mô tả nhiều nhà cung cấp cho một sản phẩm và dịch vụ trong công cụ quản lý mua hàng của Odoo. Khía cạnh nhiều nhà cung cấp này của nền tảng Odoo sẽ bổ sung vào giao diện người dùng và khả năng hoạt động của Odoo trong các hoạt động thời gian thực của công ty.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021


Các nhà cung cấp được mô tả trong Odoo được liệt kê trong menu nhà cung cấp có thể truy cập từ tab đơn đặt hàng của module. Danh sách nhà cung cấp có sẵn được mô tả và người dùng có thể xem menu ở định dạng kanban hoặc dạng xem danh sách. Ngoài ra, dữ liệu có sẵn có thể được sắp xếp bằng cách sử dụng các tùy chọn lọc khác nhau có sẵn trong hệ thống.


Trong trường hợp tạo nhà cung cấp mới cho doanh nghiệp, người dùng có thể truy cập cửa sổ tạo bằng cách chọn tùy chọn tạo có sẵn.


Trong cửa sổ tạo nhà cung cấp:

Người dùng có thể cung cấp tên nhà cung cấp, đề cập đó là công ty hoặc cá nhân, phân bổ địa chỉ công ty và chi tiết thuế theo khu vực hoạt động. Mô tả chi tiết liên hệ của công ty như điện thoại di động, số văn phòng, ID email, liên kết trang web và các thẻ được phân bổ với nhà cung cấp cho các hoạt động nội bộ. Trong danh bạ và menu địa chỉ, người dùng và thêm địa chỉ tương ứng và chi tiết vị trí của nhà cung cấp. Một nhà cung cấp có thể có nhiều địa chỉ và chi tiết vị trí trong Odoo.Trong Menu bán hàng và mua hàng: 

Nhà quản trị có thể chỉ định người kinh doanh, phương thức giao hàng, thuật ngữ thanh toán và các hoạt động bảng giá của nhà cung cấp.
Dưới chi tiết mua hàng của menu, người dùng có thể xác định các điều khoản thanh toán và các thao tác nhắc nhở nhận của module . Các tùy chọn điểm bán hàng cho nhà cung cấp có thể được mô tả dựa trên chi tiết mã vạch và điểm khách hàng thân thiết trên doanh số bán sản phẩm đạt được. Vị thế tài chính có thể được xác định trong tab thông tin tài chính.
Thông tin khác có các chi tiết tham khảo, công ty, trang web và mô tả loại ngành cũng có thể được cung cấp.


Các hoạt động kế toán của các nhà cung cấp có thể được mô tả trong menu kế toán của nhà cung cấp tương ứng. Tài khoản ngân hàng sẽ liệt kê danh sách số tài khoản nhà cung cấp và ngân hàng tương ứng. Có thể mô tả các mục kế toán trong hoạt động nền tảng cho biểu đồ tài khoản phải thu và phải trả.


Trong menu ghi chú nội bộ :


Người dùng có thể ghi chú các thông tin liên quan đến nhà cung cấp, thông tin này sẽ chỉ được chia sẻ trong nội bộ công ty. Ngoài ra, trong trường hợp các thông báo cảnh báo được tạo tại các trường hoạt động trong Odoo liên quan đến nhà cung cấp cũng có thể được tùy chỉnh tại đây.


 Bảng giá nhà cung cấp

Công việc quan trọng của việc quản lý nhà cung cấp là thiết lập bảng giá cho các sản phẩm với mỗi nhà  cung cấp. Từ đó người dùng có thể theo các bảng giá khác nhau mà chọn nhà cung cấp sao cho mang lại lợi ích lớn nhất.
Có thể truy cập menu bảng giá của nhà cung cấp từ tab cấu hình của Module mua hàng. Trong menu, người dùng có thể xem tất cả các tùy chọn bảng giá có trên hệ thống. Dữ liệu có thể được xem trong chế độ xem danh sách và kanban có thể được sắp xếp, lọc và nhóm lại dựa trên các tham số khác nhau. Tại đây người dùng có thể có cái nhìn tổng quan về giá cả sản phẩm. Người dùng có thể tạo một bảng giá mới bằng cách chọn tùy chọn tạo có sẵn trong cửa sổ. Trong cửa sổ tạo, người dùng có thể cung cấp thông tin chi tiết về nhà cung cấp, tên sản phẩm của nhà cung cấp, mã sản phẩm của nhà cung cấp và ấn định thời gian giao hàng. Trong phần bảng giá của menu, người dùng có thể chỉ định thông tin sản phẩm như tên sản phẩm, biến thể, số lượng và đơn giá cùng với hiệu lực của bảng giá tương ứng.

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!