Cấu hình nhóm sản phẩm

Một doanh nghiệp có thể có một hay rất nhiều nhóm sản phẩm khác nhau tùy theo mục đích sử dụng như : nguyên vật liệu, sản phẩm tiêu dùng, máy móc thiết bị .. Việc phân loại nhóm sản phẩm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, dễ dàng trong quản lý sản phẩm.

Nguyễn Anh Tuấn

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

 

Việc phân loại nhóm các sản phẩm có sẵn trong nền tảng Odoo sẽ cho phép người dùng quản lý các hoạt động của sản phẩm. Menu này sẽ cho phép người dùng phân loại sản phẩm dựa trên danh mục bán hàng và mua hàng. Hơn nữa, điều này sẽ có lợi trong nhà quản trị nhìn tổng thể các hoạt động trong doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp thương mại có thể nhóm những sản phẩm cùng loại với nhau tùy theo mục đích. Các loại nhóm sản phẩm thường gặp:

  • Sản phẩm dành cho từng phân khúc khách hàng. Ví dụ: nhóm sản phẩm dành cho nam, nữ, trẻ em.

  • Sản phẩm khuyến mãi, giảm giá.

  • Nhóm sản phẩm đồng giá.

  • Các sản phẩm có thuộc tính( kích thước, màu sắc,...) giống nhau.

  • Các sản phẩm bán theo mùa.

Người dùng có thể truy cập menu nhóm sản phẩm theo lộ trình : Kho Vận -> Cấu hình -> Nhóm sản phẩm
Người dùng có thể sử dụng nhóm sản phẩm mặc định của Odoo hoặc tạo mới một nhóm sản phẩm mới tùy theo mục đích sử dụng các sản phẩm này của doanh nghiệp.

Tạo mới nhóm sản phẩm

Để tạo nhóm sản phẩm mới: ở menu nhóm sản phẩm nhấn vào tùy chọn "Tạo"Trong cửa sổ tạo, bạn đặt tên cho nhóm sản phẩm mới.

Odoo cho phép quản lý nhóm sản phẩm theo kiểu cha - con; VD: bạn tạo 1 nhóm sản phẩm đèn là con trong 1 nhóm sản phẩm là "thiết bị điện" .

Trong menu Kho, người dùng có thể chỉ định các tuyến cung ứng và phương pháp xuất nhập kho.


Ngoài ra, việc định giá hàng tồn kho cũng như phương pháp tính giá có thể được chỉ định.

Có 3 phương pháp tính giá vốn:

  • Giá tiêu chuẩn

  • Giá nhập trước xuất trước

  • Giá trung bình


Có 2 phương pháp định giá tồn kho là : thủ công và tự động

Tài khoản tài sản: Ghi nhận tài khoản mua hàng của nhóm sản phẩm vào danh mục tài khoản đã được thiết lập sẵn. Người dùng có thể truy cập vào hệ thống tài khoản từ cửa sổ

 


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!