Đối chiếu 3 bước khi thanh toán

Thuật ngữ đối chiếu 3 bước: mua hàng, nhận hàng và hóa đơn nhà cung cấp, đảm bảo cho công ty chỉ chấp nhận thanh toán hóa đơn theo sản phẩm đã nhận khi đặt hàng.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Trong Odoo quy trình đối chiếu 3 bước được thiết lập sẵn và người dùng có thể kích hoạt nó trong nền tảng bằng cách chọn tùy chọn trong menu cài đặt.
Trong menu cài đặt dưới tab lập hóa đơn, người dùng có thể xem biểu tượng thanh toán 3 cách có sẵn có thể được bật để thiết lập trong nền tảng.


 Khi tùy chọn được bật, người dùng có thể xem các thay đổi trong hoạt động lập hóa đơn của nhà cung cấp. Nếu đơn đặt hàng đã được xác thực và các sản phẩm được nhận, người dùng bây giờ có thể tạo hóa đơn nhà cung cấp cho việc mua hàng đang được thực hiện.
Trong việc tạo hóa đơn nhà cung cấp, giá của các sản phẩm được tự động ấn định và các mục nhập nhật ký cũng giống như được mô tả trong phần mô tả nhà cung cấp.
Trong tab thông tin khác của mô tả kế toán, người dùng có thể xem tùy chọn nên thanh toán được mô tả là có, được tạo tự động và do việc kích hoạt khía cạnh thanh toán ba chiều trong nền tảng.
 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!