Cấu hình đơn vị đo lường

Có thể có nhiều tình huống mà bạn cần xử lý sản phẩm theo các đơn vị đo lường khác nhau. Ví dụ, nếu bạn đang mua sản phẩm từ một quốc gia và bán cho một quốc gia khác, bạn chắc chắn cần phải chuyển đổi đơn vị. Hơn nữa, bạn có những tình huống khác như mua sản phẩm với số lượng lớn từ nhà cung cấp của bạn và bán chúng theo đơn vị khác cho khách hàng của bạn.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Trong nền tảng Odoo, số lượng sản phẩm được mô tả dựa trên đơn vị đo lường được mô tả và bạn cũng có điều kiện thiết lập các đơn vị đo lường khác nhau cho một sản phẩm. Có thể truy cập menu đơn vị đo lường trong nền tảng từ tab cấu hình của Module mua. Đơn vị đo lường này có thể được xác định dựa trên các nguyên tắc và tiêu chuẩn của công ty.

Mua hàng -> Cấu hình -> Đơn vị tính

Hình ảnh của cửa sổ được mô tả bên dưới, bạn có thể xem tất cả các đơn vị đo lường được mô tả trong nền tảng. Nó cũng có thể chỉnh sửa các chi tiết nếu được yêu cầu. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chọn một trong những đơn vị tính có sẵn.Các đơn vị đo mới có thể được tạo trong cửa sổ tạo có thể được truy cập bằng cách chọn tùy chọn tạo. Trong cửa sổ tạo, người dùng có thể cung cấp tên của đơn vị đo lường, loại hoạt động, phân bổ thuế như đơn vị đo hoạt động dựa trên bản địa hóa và thêm vào thuế địa phương. Đơn vị đo tương ứng có thể được kích hoạt hoặc hủy kích hoạt bằng cách sử dụng biểu tượng tương ứng có sẵn. Các giới hạn làm tròn cho đơn vị đo lường cũng có thể được xác định.


Các loại đơn vị đo lường

Các đơn vị đo lường loại hoạt động có thể được xác định dựa trên người dùng và thông số kỹ thuật của công ty. Danh mục đơn vị đo lường tương ứng có thể được xác định trong menu danh mục đơn vị đo lường. Menu có thể truy cập thông qua tab cấu hình và sẽ liệt kê các danh mục đơn vị đo lường tương ứng đang được xác định trong hệ thống.


Danh mục đơn vị đo mới có thể được tạo bằng cách sử dụng các tùy chọn tạo và menu sẽ cung cấp không gian tạm thời để xác định danh mục đơn vị đo tương ứng.

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!