Quản lý sản phẩm

SkyERP Odoo cho phép người dùng quản lý sản phẩm hiệu quả từ việc mô tả sản phẩm đến các biến thể của sản phẩm và tích hợp các phân hệ liên quan như bán hàng, kho, điểm bán lẻ, tài chính kế toán ..

Nguyễn Anh Tuấn

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Người dùng có thể truy cập vào Tab sản phẩm từ Module Mua hàng chọn -> Sản phẩm.

Trong menu sản phẩm, người dùng có thể xem tất cả các sản phẩm đang được liệt kê trong nền tảng. Danh sách các sản phẩm có thể được xem theo kiểu danh sách và xem theo kiểu kanban. Ngoài ra, Odoo còn cung cấp bộ lọc tùy chọn lọc mặc định cũng như người dùng có thể lọc tùy chỉnh theo các yếu tố dữ liệu khác nhau của menu.


Người dùng có thể tạo một sản phẩm mới trong nền tảng bằng cách truy cập vào cửa sổ tạo bằng cách chọn tùy chọn tạo có sẵn.

Tạo sản phẩm

Trong cửa sổ tạo sản phẩm, người dùng có thể đặt tên cho sản phẩm.

Tùy chọn loại sản phẩm:  bán được, mua được hoặc tiêu thụ cũng như có thể được thuê. 

  • Có thể Bán được: Hộp kiểm này cho phép người dùng loại bỏ một sản phẩm khỏi hiển thị trong danh sách 'sản phẩm bán hàng'. Bỏ chọn hộp sẽ xóa sản phẩm khỏi danh sách sản phẩm có thể bán được. Tính năng này thường được sử dụng khi tạo nguyên liệu thô cho mục đích sử dụng nội bộ.

  • Có thể mua được: cho chép sản phẩm hiển thị ở trên danh sách "sản phẩm mua hàng"


Có các tùy chọn nút thông minh có sẵn ở phía trên sẽ hướng người dùng đến trang web của công ty, menu truy vết nguồn gốc  sản phẩm, các đơn vị đang được bán, menu hóa đơn nguyên vật liệu nếu đó là sản phẩm được sản xuất, bỏ qua các quy tắc xác định, điểm chất lượng và menu của đơn vị đã mua.Trong tab thông tin chung, người dùng có thể chỉ định loại sản phẩm là sản phẩm tiêu thụ, lưu trữ hoặc sản phẩm dịch vụ.


Dịch vụ: Bán dịch vụ, một sản phẩm phi vật chất được cung cấp bởi một doanh nghiệp, có thể được liệt kê trong phần này. Bất kỳ công ty nào kinh doanh dịch vụ tư vấn hoặc kinh doanh lĩnh vực dịch vụ khác đều có thể sử dụng danh mục này. Loại sản phẩm này không xuất hiện trong hoạt động chứng khoán. Odoo coi dịch vụ cũng là một sản phẩm để dễ dàng vận hành hệ thống ERP của doanh nghiệp. Đồng thời, Odoo không cho phép người dùng giữ cổ phiếu của một dịch vụ.

Hàng tiêu dùng: Hàng tiêu dùng là sản phẩm mà nhà đầu tư không cần duy trì hàng tồn kho. Điều đó có nghĩa là, các sản phẩm tiêu hao không được doanh nghiệp dự trữ trong kho.

Thay vào đó, vật tư tiêu hao là những sản phẩm mà khách hàng có thể nhận trực tiếp từ nhà cung cấp. Theo giả định của Odoo, sản phẩm luôn có đủ hàng.

Nhóm sản phẩm có thể được chỉ định từ danh sách có sẵn hoặc người dùng có thể tạo danh mục mới bằng cách chọn menu nhóm sản phẩm.

Mã nội bộ: dành cho hoạt động nội bộ của sản phẩm trong công ty và người dùng có thể đặt tên cho sản phẩm đó theo thuật ngữ của công ty. Nền tảng Odoo hỗ trợ hoạt động mã vạch sẽ được thiết lập hiệu quả trên sản phẩm bằng cách mô tả nó trong menu sản phẩm.

Giá bán của sản phẩm có thể được ấn định cùng với các giá phụ trội được phân bổ và các khoản thuế khách hàng sẽ được cộng vào giá bán. Chi phí mua có thể được đề cập theo hóa đơn của nhà cung cấp. Việc phân bổ công ty có thể được thực hiện nếu nền tảng đang hoạt động trên cơ sở đa công ty.

Đơn vị đo lường cho sản phẩm tương ứng có thể được xác định dựa trên cách nó được mô tả trong công ty và đơn vị đo lường khi mua sản phẩm. Đơn vị chuyển đổi menu và mô tả có thể được xác định trong menu đơn vị đo có sẵn trong Module.


Các biến thể sản phẩm cho sản phẩm tương ứng có thể được mô tả trong menu biến thể của mô tả sản phẩm. Trong menu, người dùng có thể chọn tùy chọn thêm dòng có sẵn sẽ cho phép người dùng chỉ định các sản phẩm dựa trên các thuộc tính biến thể được mô tả trong nền tảng.

Trong menu bán hàng của nền tảng, người dùng có thể mô tả chính sách lập hóa đơn mà sản phẩm sẽ được lập hóa đơn dựa trên số lượng đã đặt hàng hoặc số lượng đã giao. Ngoài ra, chi phí tái lập hóa đơn có thể được ấn định dựa trên chính sách của công ty. Các sản phẩm tùy chọn cũng có thể được chỉ định dựa trên nhu cầu của người dùng vì nó sẽ được đề cập trong nền tảng thương mại điện tử.


Trong menu điểm bán hàng, người dùng có thể cho phép sản phẩm được đề cập trong điểm bán hàng hoặc hoạt động bán lẻ cho công ty. Danh mục của điểm bán sản phẩm cũng có thể được chỉ định.


Mô tả thương mại điện tử của sản phẩm có thể được tạo trong menu thương mại điện tử của tab mô tả sản phẩm. Trong menu thương mại điện tử, người dùng có thể chỉ định danh mục hoạt động, các sản phẩm thay thế đang tham gia và phụ kiện của sản phẩm sẽ được phân bổ cùng với mô tả sản phẩm trong nền tảng thương mại điện tử.Trong menu mua của sản phẩm, người dùng có thể cung cấp các chi tiết mua hàng khác nhau, chẳng hạn như thông tin về nhà cung cấp. Thông tin về nhà cung cấp có thể được mô tả bằng cách chọn tùy chọn thêm dòng có sẵn trong menu. Mô tả hóa đơn của nhà cung cấp cũng có thể được mô tả với các thuộc tính như thuế nhà cung cấp và chính sách kiểm soát việc tạo hóa đơn trong nền tảng Odoo. Người dùng cũng có thể cung cấp mô tả tùy chỉnh của sản phẩm tương ứng theo thông tin chi tiết về nhà cung cấp đang được cung cấp.


Các khía cạnh tồn kho của sản phẩm có thể được mô tả trong menu tồn kho của sản phẩm tương ứng. Các hoạt động theo lộ trình của sản phẩm cùng với các khía cạnh đóng gói của sản phẩm có thể được mô tả với các chi tiết đóng gói, sản phẩm chứa đựng, đơn vị đo lường và công ty đã phân bổ. Ngoài ra, các hoạt động hậu cần cần thiết cho hoạt động kiểm kê tương ứng có thể được mô tả như nhân viên chịu trách nhiệm, trọng lượng và khối lượng của sản phẩm, quá trình sản xuất cũng như thời gian giao hàng của khách hàng cũng có thể được mô tả trong menu.

Mô tả sản phẩm được thực hiện tùy chỉnh về các khía cạnh khác nhau của hoạt động kiểm kê như lệnh giao hàng, biên nhận và chuyển tiền nội bộ có thể được cung cấp trong chính menu.


Các mô tả kế toán của sản phẩm tương ứng có thể được mô tả trong menu kế toán của nền tảng tương ứng. Cả hai khía cạnh có thể nhận được cũng như các khía cạnh phải trả của các hoạt động tài chính được thực hiện trên sản phẩm có thể được mô tả. Các tài khoản phải thu cũng như chi phí và tài khoản chênh lệch giá có thể được chỉ định từ danh sách các biểu đồ tài khoản được mô tả trong nền tảng.
 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!