Yêu cầu báo giá đơn đặt hàng

Yêu cầu báo giá về các nguyên nhân khác nhau được thực hiện có thể được tạo trong mô-đun mua hàng. Điều này sẽ cho phép các nhà cung cấp gửi báo giá cho người dùng và sau đó tạo các đơn đặt hàng dựa trên báo giá được chi tiêu và xem xét các yêu cầu của công ty.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021


Một yêu cầu báo giá (RFQ) được một công ty gửi đến nhiều nhà cung cấp và khi xem xét phản hồi, các đơn đặt hàng khác nhau được tạo và gửi đến các nhà cung cấp tương ứng này. Các đơn đặt hàng được gửi đi xem xét các khía cạnh khác nhau của RFQ và nhà cung cấp như số lượng, chất lượng, chi phí và độ tin cậy của sản phẩm. Ngoài ra, lịch sử của công ty, thuật ngữ thanh toán và nhiều khía cạnh khác của công ty sẽ công nhận một nhà cung cấp là đáng tin cậy.


Cửa sổ yêu cầu báo giá có thể được truy cập từ menu đơn đặt hàng của Module mua hàng. Trong menu, người dùng có thể xem tất cả các câu hỏi được gửi ra và mô tả dạng bảng về phân tích RQF của công ty. Menu có thể được xem ở chế độ xem danh sách, Kanban, pivot, biểu đồ và lịch. Ngoài ra, trong trường hợp có số lượng lớn các câu trích dẫn được mô tả để lọc ra câu được yêu cầu, nền tảng Odoo cung cấp các tùy chọn sắp xếp mặc định cũng như tùy chỉnh khác nhau.Để tạo một Yêu cầu báo giá mới, người dùng có thể truy cập cửa sổ tạo bằng cách chọn tùy chọn tạo có sẵn. Trong cửa sổ tạo, người dùng có thể chỉ định nhà cung cấp, chi tiết thuế dựa trên khu vực, tham chiếu nhà cung cấp và thỏa thuận mua hàng được mô tả trong nền tảng. Thời hạn đặt hàng cùng với ngày nhận hàng có thể được ấn định cho RFQ. Các sản phẩm yêu cầu có thể được đề cập trong menu sản phẩm cùng với các biến thể và số lượng yêu cầu. Ngoài ra, trong tab mô tả khác, người dùng có thể cung cấp mô tả tài chính tương tự.


 

Nếu yêu cầu báo giá được tạo và xác minh, nó có thể được gửi đến nhà cung cấp qua email và có một điều khoản là lấy bản in của yêu cầu báo giá và gửi nó dưới dạng bản cứng cho nhà cung cấp. Nếu yêu cầu báo giá được gửi qua email, người dùng sẽ được mô tả với cửa sổ tạo email như hình dưới đây. Một mẫu email tự động được tạo và người dùng có thể chỉnh sửa chi tiết mô tả theo nhu cầu.


Nếu Yêu cầu báo giá được xác nhận, người dùng có thể xác nhận đơn hàng và trạng thái của Yêu cầu báo giá thay đổi thành đơn hàng được đặt trong mô tả bảng điều khiển.

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!