Đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng (tiếng anh là Purchase order) là giấy tờ dùng để xác minh các vấn đề đặt hàng số lượng lớn đúng thời gian và chất lượng dịch vụ trong trao đổi giao dịch. Đơn đặt hàng thường dùng trong các doanh nghiệp thương mại, sản xuất hay cá nhân cần mua bán hàng hoá, sản phẩm với mức giá quy định hay số lượng rõ ràng có ràng buộc về pháp lý

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Tạo đơn đặt hàng từ yêu cầu báo giá

Các đơn đặt hàng trong Odoo được tạo dựa trên các yêu cầu báo giá được gửi đi. Người dùng có thể xác minh các yêu cầu mua hàng và tạo đơn đặt hàng ngay từ menu yêu cầu báo giá tương ứng. Nền tảng Odoo cũng cung cấp cho người dùng khả năng tạo đơn đặt hàng ngay lập tức mà không cần gửi yêu cầu báo giá, điều này sẽ giúp người dùng xử lý các hoạt động mua hàng được quy định của công ty.
Dưới mỗi yêu cầu báo giá được gửi đến nhà cung cấp, có các tùy chọn để tạo đơn đặt hàng ngay từ cửa sổ yêu cầu báo giá. Người dùng có thể chọn tùy chọn xác nhận đơn hàng có sẵn và yêu cầu đặt hàng đã xác nhận sẽ được gửi đến nhà cung cấp.


 Ngoài ra người dùng có thể tạo mới đơn đặt hàng ở tùy chọn tạo. 

Tạo đơn đặt hàng

Người dùng tạo mới đơn đặt hàng theo lộ trình : Mua hàng -> Đơn hàng -> Đơn đặt hàng -> Tạo


Chọn Nhà cung cấp: điền thông tin nhà cung cấp

Mã nhà cung cấp: điền mã nhà cung cấp được tạo trên hệ thống

Thỏa thuận mua hàng: điền thỏa thuận mua hàng đã được thỏa thuận sẵn với nhà cung cấp.

Hạn chốt đặt: Ngày đặt hàng

Ngày nhận: Ngày mong muốn hàng về kho công ty.

Yêu cầu xác nhận: Tự động gửi email cho nhà cung cấp trước số ngày được chọn sẵn, trước ngày nhận hàng dự kiến. Yêu cầu nhà cung cấp xác nhận

Tab Sản phẩm: điền tên sản phẩm, số lượng ..

Trong tab Thông tin khác: Điền tên công ty, địa điểm nhận hàng, và điều khoản thanh toán. 

Khóa đơn hàng đã xác nhận 

Trong cửa sổ đơn đặt hàng sau khi xác nhận đơn đặt hàng, có một tùy chọn để người dùng khóa đơn đặt hàng, điều này cho phép người dùng tránh bất kỳ thay đổi nào khác đối với đơn đặt hàng được thực hiện bởi bất kỳ nhân viên nào khác hoặc người dùng của nền tảng. Bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn tự động này khi khóa các đơn đặt hàng đã xác nhận trong Odoo trong cửa sổ cài đặt của module mua hàng. Người dùng có thể kích hoạt tùy chọn khóa đơn đặt hàng đã xác nhận sẽ tự động khóa đơn đặt hàng sửa đổi thêm sau khi đơn đặt hàng được xác nhận. Người dùng cũng có thể mở khóa theo thứ tự tương ứng bằng cách chọn tùy chọn mở khóa có sẵn.
 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!