Nhận sản phẩm

Bước cuối cùng của hoạt động mua hàng là nhận sản phẩm sau khi mua.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021


Sau khi đơn đặt hàng được xác nhận và các sản phẩm được gửi đến địa điểm công ty từ nhà cung cấp, người dùng có thể nhận sản phẩm ngay tại các đơn đặt hàng. Bấm tùy chọn vào biểu tượng nhận hàng trong cửa sổ hệ thống sẽ đưa người dùng đến phiếu nhập kho của đơn đặt hàng.Trong phiếu nhập kho, người dùng có thể xác nhận số lượng sản phẩm giao hàng hoàn thành. Nếu người dùng đã bật chức năng theo dõi số lô hoặc seri của sản phẩm trong đơn đặt hàng, họ sẽ phải chỉ định số sê-ri hoặc số lô cho số lượng đã thực hiện.Sau khi xác nhận đã nhận đủ hàng hóa, người dùng quay trở lại đơn hàng và tạo hóa đơn cho đơn hàng.

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!