Cách sử dụng hệ thống ERP

Sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) vượt ra ngoài việc cài đặt phần mềm và làm theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng. Các tổ chức không tận dụng được khả năng của ERP sẽ lãng phí cơ hội cải thiện độ chính xác của xử lý, báo cáo và dữ liệu. Các thay đổi phải vượt ra ngoài các thủ tục chi tiết để nhập dữ liệu để bao gồm thiết kế quy trình kinh doanh đầy đủ trên nhiều lĩnh vực chức năng.

Nguyễn Anh Tuấn

Cập nhật gần nhất 19/09/2021

Tận dụng tối đa hệ thống ERP

Bước 1

Chuẩn hóa các quy trình và dữ liệu kinh doanh. Hệ thống ERP cung cấp phương tiện để tất cả các ứng dụng chia sẻ một định nghĩa duy nhất về dữ liệu, quy tắc xử lý và tiêu chuẩn định dạng. Việc không chuẩn hóa sẽ lấy đi lợi ích lớn nhất của mô hình ERP.

Bước 2

Phân phối kiểm soát xử lý đến nguồn thông tin. ERP cho phép bạn truyền bá dữ liệu nhập và truy cập vào tất cả các bộ phận của tổ chức. Dữ liệu sẽ hiện tại, chính xác hơn và nó sẽ được xử lý một lần thay vì truyền từ người này sang người khác trước khi vào hệ thống.

Bước 3

Sử dụng khả năng dòng công việc. Các hệ thống ERP thường có khả năng tự động hóa các quy trình bằng cách truyền thông tin điện tử từ vai trò này sang vai trò khác. Các giao dịch phải được chạm vào bởi nhiều người dùng có thể được chuyển tiếp ngay lập tức, do đó đẩy nhanh quá trình mang lại kết quả cho khách hàng.

Bước 4

Tích hợp hệ thống với khách hàng và nhà cung cấp để họ có thể truy cập và cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác hơn. Hầu hết các nhà cung cấp ERP đều có các công cụ cho phép các bên ngoài liên lạc với hệ thống của bạn trong khi vẫn duy trì các biện pháp bảo vệ và bảo mật toàn vẹn dữ liệu.

Bước 5

Sử dụng các công cụ phân tích cho phép các tổ chức xác định mục tiêu trong hệ thống giao dịch và báo cáo trạng thái thực tế đối với các mục tiêu đó. Bởi vì ERP hoạt động với một mô hình dữ liệu duy nhất, báo cáo đòi hỏi ít nỗ lực hơn và kết quả kịp thời hơn.

Bước 6

Thiết kế lại quy trình kinh doanh của bạn. Sử dụng các quy trình và thủ tục cũ với một hệ thống mới là sai lầm lớn nhất mà nhiều khách hàng mắc phải. Các quy trình cũ rất có thể được thiết kế xung quanh việc thiếu khả năng hệ thống. Hệ thống ERP có công nghệ tốt hơn và sẽ cho phép bạn thiết kế các quy trình xung quanh nhu cầu kinh doanh thực tế.

SkyERP text and image block
          Hệ thống ERP như một cơ hội đang gõ cửa

Bài viết cùng chủ đề

Xem tất cả

Bài viết liên quan

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!