1. Kế toán cơ bản

Giải thích về kế toán cơ bản sử dụng một câu chuyện đơn giản để giới thiệu các khái niệm và thuật ngữ. Nó sẽ mô phỏng cách các phát sinh kế toán được sử dụng trong các bản báo cáo tài chính của công ty

Administrator

21/06/2021

Trong phần này:

1. Giới thiệu về Kế toán cơ bản, thông qua 1 câu truyện liên quan tới kế toán cơ bản. 

2. Báo cáo thu nhập

3. Bảng cân đối: Tài sản

4. Bảng cân đối: Nợ và Vốn chủ sở hữu

5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Hệ thống kế toán kép, Bút toán ví dụ 1

6. Bút toán ví dụ 2 - 3

7. Bút toán ví dụ 4 - 6

Giới thiệu về kế toán căn bản

 

Giới thiệu về Khái niệm cơ bản về Kế toán

Giải thích về kế toán cơ bản sẽ giới thiệu cho bạn một số nguyên tắc kế toán cơ bản, khái niệm kế toán và thuật ngữ kế toán. Một khi bạn đã quen thuộc với một số thuật ngữ và khái niệm này, bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi điều hướng qua các câu giải thích, câu đố, câu đố, thực hành phần mềm...

Một số điều khoản kế toán cơ bản bạn sẽ học được bao gồm doanh thu, chi phí, tài sản, nợ phải trả, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bạn sẽ trở nên quen thuộc với các khoản ghi nợ và ghi nợ kế toán khi chúng tôi chỉ cho bạn cách ghi lại các giao dịch. Bạn cũng sẽ thấy lý do tại sao hai nguyên tắc kế toán cơ bản, nguyên tắc dồn tích (accrual basis) và nguyên tắc dòng tiền (cash basis), đảm bảo rằng báo cáo thu nhập của một công ty sẽ cho thấy lợi nhuận của nó.

Trong phần giải thích về các vấn đề cơ bản về kế toán chúng tôi thường bỏ qua một số chi tiết kế toán và sự phức tạp để trình bày rõ ràng và ngắn gọn giải thích. Điều này có nghĩa là bạn nên luôn luôn tìm kiếm lời khuyên chuyên môn cho các hoàn cảnh cụ thể của bạn.

Câu chuyện về các vấn đề cơ bản về kế toán

Chúng tôi sẽ trình bày các vấn đề cơ bản về kế toán thông qua câu chuyện về một người bắt đầu kinh doanh mới. Người đó là Joe Perez - một người đàn ông am hiểu, người nhìn thấy sự cần thiết cho một dịch vụ vận chuyển bưu kiện trong cộng đồng của mình. Joe đã nghiên cứu ý tưởng của mình và đã chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh chứng minh sự tồn tại của công việc kinh doanh mới của mình.

Joe cũng đã gặp luật sư để thảo luận về hình thức kinh doanh anh ta nên sử dụng. Với tình hình cụ thể của mình, họ kết luận rằng một công ty sẽ là tốt nhất. Joe quyết định rằng tên của công ty ông sẽ là Chuyển phát trực tiếp co., ldt. Luật sư cũng tư vấn cho Joe về các giấy phép và các thủ tục cần thiết cho công ty mới.

Joe là một người lao động chăm chỉ và là một người đàn ông thông minh, nhưng thừa nhận anh ta không thoải mái với các vấn đề kế toán. Ông giả sử ông sẽ sử dụng một số phần mềm kế toán, nhưng muốn gặp một kế toán viên chuyên nghiệp trước khi lựa chọn. Ông yêu cầu ông chủ ngân hàng của mình đề nghị một kế toán chuyên nghiệp, người có kỹ năng giải thích kế toán cho người không có kinh nghiệm kế toán. Joe muốn hiểu các báo cáo tài chính và muốn tiếp tục công việc kinh doanh mới của mình. Ông chủ ngân hàng của ông đề nghị Marilyn, một kế toán đã giúp đỡ nhiều khách hàng doanh nghiệp nhỏ của ngân hàng.

Tại cuộc họp đầu tiên của ông với Marilyn, Joe yêu cầu bà cho một tổng quan về kế toán, báo cáo tài chính, và sự cần thiết cho phần mềm kế toán. Dựa vào kế hoạch kinh doanh của Joe, Marilyn nhận thấy rằng sẽ có hàng ngàn giao dịch mỗi năm. Bà nói rằng phần mềm kế toán sẽ cho phép ghi, lưu trữ, và thu hồi điện tử những giao dịch đó. Phần mềm kế toán sẽ cho phép Joe tạo ra các báo cáo tài chính và các báo cáo khác mà ông ấy sẽ cần cho hoạt động kinh doanh của mình.

Joe có vẻ bối rối bởi giao dịch kỳ hạn, vì vậy Marilyn đưa ra cho anh ta 5 ví dụ về các giao dịch mà Chuyển phát trực tiếp, ltd.  cần ghi lại:

  1. Joe chắc chắn sẽ bắt đầu việc kinh doanh bằng cách đưa một số tiền cá nhân của mình vào đó. Có hiệu lực, anh ta đang mua cổ phần của cổ phiếu phổ thông Giao hàng trực tiếp.
  2. Giao hàng trực tiếp sẽ cần phải mua một chiếc xe vận chuyển chắc chắn và đáng tin cậy.
  3. Doanh nghiệp sẽ bắt đầu kiếm tiền và thanh toán hóa đơn cho khách hàng giao bưu kiện của họ.
  4. Việc kinh doanh sẽ thu thập các khoản phí đã kiếm được.
  5. Việc kinh doanh sẽ phải chịu chi phí trong hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như lương cho Joe, các chi phí liên quan đến phương tiện giao hàng, quảng cáo, v.v ...

Với hàng ngàn giao dịch như vậy trong một năm nhất định, Joe rất thông minh để bắt đầu sử dụng phần mềm kế toán ngay từ đầu. Phần mềm kế toán sẽ lập hoá đơn bán hàng và ghi chép sổ sách kế toán đồng thời chuẩn bị bản sao kê cho khách hàng không có công việc bổ sung, viết séc, tự động cập nhật hồ sơ kế toán ...

Bằng cách nhập vào tất cả các giao dịch kinh doanh trong ngày của mình vào máy tính của mình, Joe sẽ được khen thưởng nhanh chóng và dễ dàng truy cập vào các thông tin cụ thể mà anh ta cần để đưa ra quyết định kinh doanh lành mạnh. Marilyn nói với Joe rằng "cách tiếp cận giao dịch" của kế toán rất hữu ích, đáng tin cậy và mang tính thông tin. Cô đã làm việc với các chủ doanh nghiệp nhỏ khác, những người nghĩ rằng nó chỉ đơn giản là "biết" công ty của họ đã kiếm được 30.000 đô la trong năm (chỉ dựa trên thực tế là nó sở hữu hơn 30.000 đô la so với ngày 1 tháng 1). Đó là những người bắt đầu sai lệch và kết thúc ở văn phòng của Marilyn để tìm lời khuyên về tài chính.

Nếu Joe nhập tất cả các giao dịch Chuyển phát trực tiếp vào máy tính của mình, phần mềm kế toán tốt sẽ cho phép Joe in ra các báo cáo tài chính của mình với một nút bấm. Trong Phần 2 đến 7 Marilyn sẽ giải thích nội dung và mục đích của ba báo cáo tài chính chính:

  1. Báo cáo Thu nhập
  2. Bảng cân đối kế toán
  3. Báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!