Phân bổ chi phí

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Landed Cost của một sản phẩm là tổng số tiền của sản phẩm sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết để đưa sản phẩm đến tay người mua. Điều này sẽ bao gồm các chi phí mua hàng như số tiền mua, số tiền vận chuyển sản phẩm, bảo hiểm, thuế, phí dịch vụ, chuyển đổi tiền tệ, phí vận chuyển và nhiều khía cạnh khác trước khi nhận được sản phẩm.

Chi phí cố định được tính toán trên cơ sở hoạt động của công ty. Vì vậy, điều này sẽ thay đổi từ công ty này sang công ty khác tùy theo chính sách của công ty và loại sản phẩm. Bạn có thể kích hoạt tùy chọn Chi phí cố định trong nền tảng Odoo bằng cách bật tùy chọn Chi phí cố định có sẵn trong cài đặt của Module Khoảng không quảng cáo.

Để bật tùy chọn này, bạn có thể đi tới menu cài đặt bằng cách chọn vào Module Kho Vận -> Cấu hình -> Cài đặt -> Định giá -> Chi phí landed cost


 

Sau khi bật tùy chọn Landed Costs trong cài đặt, bạn có thể mô tả các chi phí hạ cánh khác nhau trong menu chi phí hạ cánh có sẵn trong tab Hoạt động của Module Kho Vận. Hình ảnh của cửa sổ được mô tả dưới đây.


 

Trong cửa sổ Chi phí Cố định, bạn có thể xem tất cả Chi phí Cố định được xác định trong nền tảng cùng với Tên, Ngày, Công ty liên quan và Trạng thái. Bạn có thể sử dụng biểu tượng Tạo để mô tả Chi phí hạ cánh mới trong nền tảng. Hình ảnh của cửa sổ tạo được mô tả bên dưới.

Để tạo chi phí hạ cánh, người dùng có thể truy cập menu tạo có sẵn. Trong menu tạo, người dùng có thể áp dụng chi phí hạ cánh cho các đơn đặt hàng chuyển nhượng hoặc sản xuất, hóa đơn của nhà cung cấp cùng với nhật ký tương ứng nơi mục nhập cần được thực hiện có thể được chọn. Có thể chọn các đơn đặt hàng sản xuất tương ứng hoặc việc chuyển giao mà chi phí hạ cánh sẽ được áp dụng.


 

Trong cửa sổ tạo này, bạn có thể đề cập đến Ngày, và bạn có thể áp dụng chi phí hạ cánh cho các Đơn hàng chuyển nhượng hoặc Sản xuất. Ngoài ra, bạn có thể phân bổ Chuyển khoản, Hóa đơn của nhà cung cấp cùng với tạp chí tương ứng có thể được chọn.

Trong tab Chi phí Bổ sung, bạn có thể xác định các sản phẩm mà loại chi phí hạ cánh muốn được mô tả bằng cách chọn tùy chọn Thêm một dòng.

 

Phương pháp Phân chia chi phí hạ cánh trong nền tảng Odoo có thể được mô tả trên cơ sở các thuộc tính sau.

• Bằng nhau: Việc chọn tùy chọn cho phép chia đều chi phí hạ cánh.

• Theo số lượng: Việc chọn tùy chọn này cho phép phân chia chi phí dựa trên số lượng sản phẩm.

• Theo chi phí hiện tại: Việc chọn tùy chọn theo chi phí hiện tại dẫn đến việc phân chia chi phí dựa trên giá thành hiện tại của sản phẩm.

• Theo Trọng lượng: Sử dụng tùy chọn này để chia chi phí dựa trên trọng lượng sản phẩm.

• Theo Khối lượng: Trong tùy chọn này, chi phí sẽ được phân chia tùy thuộc vào khối lượng của sản phẩm.

 

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!