Cấu hình sản phẩm

Sản phẩm là bất cứ cái gì có thể đưa vào thị trường để tạo sự chú ý, mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng nhằm thỏa mãn một nhu cầu hay ước muốn

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 19/09/2021

Tạo ra sản phẩm

Các sản phẩm trong nền tảng Odoo có thể được tạo trong menu sản phẩm nơi người dùng có thể xem tất cả các sản phẩm và mô tả của chúng. Các sản phẩm trong bảng điều khiển có thể được xem cả kanban và chế độ xem danh sách. Ngoài ra, trong trường hợp tìm kiếm, người dùng có thể sắp xếp và lọc danh sách dữ liệu bằng các tùy chọn lọc và nhóm theo thuộc tính có sẵn.
Để tạo một sản phẩm mới, người dùng có thể truy cập cửa sổ tạo bằng cách chọn tùy chọn tạo.Trong cửa sổ tạo, người dùng có thể mô tả chi tiết sản phẩm như tên sản phẩm, loại sản phẩm, danh mục sản phẩm, tài liệu tham khảo nội bộ, mã vạch, lực lượng bán hàng, thuế khách hàng, chi phí và công ty mà sản phẩm đang được bán.

Ngoài ra, các sản phẩm có thể được mô tả là những sản phẩm có thể được bán, mua hoặc sử dụng.
Có các tùy chọn chuyển đổi trong cửa sổ mà từ đó người dùng có thể truy cập menu số lượng tồn kho, menu dự báo, truy vết sản phẩm, quy tắc tái cung ứng, định mức nguyên vật liệu nếu sản phẩm sản xuất tại công ty và nhiều khía cạnh khác trên sản phẩm.Các biến thể sản phẩm trong sản phẩm tương ứng có thể được mô tả trong tab biến thể có sẵn trong menu tạo sản phẩm /. Người dùng có thể chọn tùy chọn thêm thuộc tính và mô tả biến thể sản phẩm dựa trên các thuộc tính khác nhau có sẵn như màu sắc, kích thước, chất liệu, v.v.