Gửi SMS xác nhận giao hàng

SkyERP Odoo hỗ trợ người dùng tự động gửi tin nhắn SMS xác nhận đơn hàng đã được giao.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Odoo không chỉ cho phép xác nhận email mà còn tự động tạo các tin nhắn văn bản về việc giao sản phẩm cho khách hàng. Điều này sẽ cho phép công ty và người dùng tiếp cận nhiều hơn với khách hàng mà không cần sử dụng dịch vụ internet trong hoạt động.

Cài đặt tin nhắn SMS có thể được định cấu hình trong menu cấu hình Kho


 

Sau khi xác nhận đơn hàng và việc giao hàng của khách hàng được hoàn thành, một tin nhắn văn bản sẽ được gửi đến khách hàng cho biết việc giao hàng. Tin nhắn văn bản dựa trên mẫu được chọn trong menu cài đặt. Các mẫu mới có thể được tạo từ menu cài đặt và việc phân bổ cũng có thể được thực hiện từ các mẫu tương tự.


 

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!