Kho hàng

Quản lý kho hàng là một công việc quan trọng trong hoạt động quản lý hàng tồn kho, kho hàng là nơi lưu trữ các hàng hóa, và nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất. Odoo cung cấp cho người dùng các công cụ để có thể quản lý đa nhà kho, cho phép điều chuyển hàng hàng hóa giữa các kho, cung như đưa ra các lựa chọn cung ứng hàng hóa giữa các kho ..

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Để bắt đầu hoạt động quản lý đa nhà Kho trong nền tảng Odoo, bạn có thể đi tới menu cài đặt bằng cách vào module Kho Vận -> Cấu hình -> Cài đặt -> Kho hàng -> Tuyến đường nhiều bước.Nếu bạn bật tùy chọn Tuyến đường nhiều bước, bạn có thể xem mũi tên để Đặt tuyến đường kho. Khi chọn biểu tượng này, bạn sẽ được dẫn đến cửa sổ Kho. Bạn cũng có thể truy cập cửa sổ từ tab Cấu hình của Module Kho Vận.Trong cửa sổ Kho này, bạn có thể xem tất cả các kho được tạo trong nền tảng cùng với Kho vị trí, Địa chỉ và Công ty được liên kết với hoạt động này. Bạn cũng có điều kiện tạo kho mới bằng cách chọn biểu tượng Tạo sẵn. Hình ảnh của cửa sổ tạo được mô tả bên dưới.
Trong cửa sổ Tạo kho, bạn có thể mô tả Tên kho cùng với Tên viết tắt của nó, được sử dụng để xác định kho của bạn. Thông tin chi tiết về Công ty được tự động đặt từ tùy chọn người dùng của bạn.

Trong tab Cấu hình kho, có thể chọn Lô hàng đến và Lô hàng đi từ các tuyến đường mặc định có sẵn. Thông tin tái cung ứng về sản xuất cũng có thể được chọn cùng với cách thức thực hiện quy trình 1 bước, 2 bước hay 3 bước. Hơn nữa, bạn có thể truy cập vào một nút thông minh có tên là Tuyến cung ứng ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ. Khi chọn biểu tượng này, bạn có thể định cấu hình các tuyến hoạt động của nhà kho.


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!