Cấu hình nhóm sản phẩm

Thông thường thì sản phẩm, hàng hóa sẽ được phân loại dựa vào chức năng mục đích theo từng nhóm riêng biệt. Việc phân loại này giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý kho cũng như báo cáo quản trị doanh nghiệp.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Việc phân loại nhóm các sản phẩm có sẵn trong nền tảng Odoo sẽ cho phép người dùng quản lý các hoạt động của sản phẩm. Menu này sẽ cho phép người dùng phân loại sản phẩm dựa trên danh mục bán hàng và mua hàng. Hơn nữa, điều này sẽ có lợi trong việc phân bổ hợp lý sản phẩm ở các địa điểm kho khác nhau của một công ty.

Có thể truy cập menu Nhóm sản phẩm ở menu cấu hình -> Nhóm sản phẩm
 Ở danh mục nhóm sản phẩm thể hiện các danh mục nhóm sản phẩm có sẵn, người dùng có thể chỉnh sửa và tạo mới:

       

Trong cửa sổ tạo sản phẩm, người dùng có thể phân bổ tên danh mục, danh mục cha và các khía cạnh hậu cần của danh mục sản phẩm. Ngoài ra, các nguyên tắc định giá hàng tồn kho có thể được mô tả dựa trên nhu cầu của người sử dụng.


 


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!