Cấu hình vận chuyển

Vận chuyển hàng hóa là một phần không thể thiếu của logistics trong doanh nghiệp, hoạt động vận chuyển  như sợi dây kết nối các doanh nghiệp sản xuất với các doanh nghiệp kinh doanh ở nhiều vị trí khác nhau. Quá trình vận chuyển không tăng về sản lượng nhưng nâng cao giá trị sản phẩm trong chuổi cung ứng.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Việc phân phối sản phẩm mà khách hàng mua được cấu hình dựa trên các phương thức vận chuyển khác nhau được mô tả trong nền tảng.

Các khía cạnh giao hàng của công ty có thể được quản lý tốt bởi nền tảng Odoo với sự trợ giúp của các công cụ khác nhau và các chức năng hỗ trợ bổ sung có sẵn.

Nền tảng Odoo cho phép phân phối các sản phẩm dựa trên các phương thức vận chuyển khác nhau có sẵn. Nền tảng hỗ trợ các phương thức vận chuyển khác nhau mà từ đó các hoạt động có thể được định cấu hình và có thể dễ dàng quản lý và giám sát

Có thể bật các phương thức vận chuyển trong nền tảng Odoo bằng cách bật tùy chọn phương thức vận chuyển có sẵn trong menu cài đặt của module Kho.


 

Sau khi bật tùy chọn phương thức vận chuyển, người dùng có thể xem menu phương thức vận chuyển trong tab cấu hình của Module Kho.


 

Các phương thức vận chuyển hiện có được mô tả và có thể được chỉnh sửa. Các phương thức vận chuyển mới có thể được tạo với sự trợ giúp của cửa sổ tạo.


Tên của phương thức vận chuyển, nhà cung cấp có thể được thiết lập dựa trên số tiền hoặc quy tắc cố định. Trong trường hợp của các quy tắc, các quy tắc có thể được mô tả trong cửa sổ định giá. Ngược lại, trong trường hợp giá cố định, nó cũng có thể được mô tả trong tab nhà cung cấp. Sản phẩm giao hàng có thể được chỉ định cùng với tỷ lệ ký quỹ của hoạt động. Trong trường hợp người dùng muốn cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí với số lượng cố định, nó cũng có thể được tranh thủ tại đây. 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!