Lập kế hoạch

Tùy chọn lập kế hoạch nâng cao sẽ đảm bảo rằng người dùng có đủ số lượng hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất & kinh doanh.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Kế hoạch nâng cao trong Odoo có thể được bật trong menu cài đặt của Module kiểm kê trong các tùy chọn lập kế hoạch nâng cao có sẵn.


 

Lập lịch thời gian an toàn bán hàng

Tùy chọn này trong Odoo cho phép người dùng dời ngày giao hàng theo lịch trình để tránh sự chậm trễ gây ra. Số ngày giao hàng sẽ được chuyển lên có thể được đề cập trong phần cài đặt.

Ngày mua

Thời gian cần thiết để đơn đặt hàng được xác nhận bởi nhà cung cấp cũng như thời gian cần thiết để hoàn thành việc giao hàng thành công có thể được ước tính trước và lên kế hoạch cho phù hợp. Thời hạn xác thực đơn đặt hàng có thể được chỉ định trong những ngày mà thời hạn này sẽ được thực hiện sau khi tạo đơn đặt hàng.

Thời gian bảo mật cho việc mua hàng

Cài đặt thời gian dẫn đầu này của khoảng không quảng cáo Odoo sẽ cho phép người dùng thiết lập ngày để đơn đặt hàng được giao trước so với ngày thực tế, điều này sẽ cho phép loại bỏ sự chậm trễ gây ra khi mua hàng.

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!