Quy tắc và tuyến cung ứng sản phẩm

Quản lý tuyến cung ứng là việc quản lý một mạng lưới kết nối của doanh nghiệp tham gia vào việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ đến tận tay người tiêu dùng. Nó đòi hỏi nhiều quy trình khác nhau, bao gồm: Lưu trữ, vận chuyển nguyên vật liệu & quá trình xử lý hàng tồn kho & sản xuất & lưu trữ, vận chuyển hàng hoá hoàn chỉnh từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ…

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Module Kho Vận Odoo cung cấp cho bạn điều kiện để tạo ra các quy tắc và lộ trình khác nhau để xử lý hàng tồn kho của một tổ chức. Tính năng tùy chỉnh này cho phép bạn định cấu hình các chuyển động sản phẩm của nền tảng dựa trên các tuyến cung ứng đã được thiết lập sẵn. Từ các hoạt động: nhập kho, xuất kho, điều chuyển nội bộ..

Các quy tắc và tuyến cung ứng này có thể được có thể được thiết lập và tạo mới khi vận hành hệ thống. Trong nền tảng Odoo, chuyển động của Sản phẩm sẽ theo các quy tắc và tuyến cung ứng được thiết lập ban đầu.

Để định cấu hình các tuyến đường trong nền tảng Odoo, ban đầu, bạn nên kích hoạt tùy chọn tuyến đường nhiều bước từ menu cài đặt của nền tảng Odoo. 

Quy tắc

Các quy tắc trong nền tảng có thể được xác định trong menu quy tắc có sẵn trong nền tảng mà bạn có thể truy cập bằng cách lấy theo tuyến Kho Vận -> Cấu hình -> Quy tắc.

Bây giờ bạn sẽ được chuyển đến cửa sổ Quy tắc, nơi bạn có thể xem tất cả các quy tắc được xác định trong nền tảng được liệt kê cùng với các chi tiết về Hành động, Vị trí nguồn, Vị trí đích, Tuyến cung ứng và Công ty. Hình ảnh của cửa sổ được mô tả dưới đây.


 

Các quy tắc hiện có có thể được lựa chọn và có thể được chỉnh sửa theo yêu cầu. Các quy tắc mới có thể được tạo bằng cách sử dụng tab tạo.


Khi chọn tab tạo, bạn sẽ được mô tả với một cửa sổ như hình dưới đây, nơi bạn có thể cung cấp tên của Quy tắc, Hành động, Loại hoạt động, Vị trí nguồn, Vị trí đích. Ngoài ra, bạn có thể xác định Lộ trình áp dụng cùng với Kho hàng.

Tuyến cung ứng

Cửa sổ tuyến cung ứng trong nền tảng Odoo có thể được truy cập từ tab cấu hình của Module Kho Vận. Hình ảnh của cửa sổ được mô tả bên dưới, nơi bạn có thể xem tất cả các tuyến đường được mô tả trong nền tảng.

Dưới đây là các tuyến đường hoạt động thường được sử dụng nhất:

  • Giao hàng tận nơi: Giao cho khách hàng trực tiếp từ nhà cung cấp của bạn

  • Gắn kết chéo: Bốc dỡ vật liệu đến và chuyển trực tiếp cho khách hàng mà không cần chuyển đến các địa điểm kiểm kê tương ứng

  • Pick - Pack - Ship: Giao hàng cho khách trong một bước (giao hàng) hoặc nhiều bước: lấy hàng, đóng gói, vận chuyển.

  • Các tuyến đường đẩy và kéo: Thiết kế các tuyến đường sản phẩm của riêng bạn để tự động chuyển đơn đặt hàng giữa các kho hàng hoặc địa điểm.


Bạn có thể tạo các tuyến đường mới bằng cách chọn biểu tượng Tạo sẵn. Trong biểu mẫu tạo này, bạn có thể cung cấp tên Tuyến mới, Trình tự, Công ty cụ thể cho hoạt động này. Sau đó, bạn có thể chọn những nơi có thể chọn tuyến đường này. Điều này có thể được chỉ định cho các dòng Sản phẩm, Sản phẩm, Kho hàng và Đơn đặt hàng. Hình ảnh của cửa sổ tạo được mô tả bên dưới. 

 

Khi chọn thêm các quy tắc vào hoạt động tuyến đường tương ứng, Người dùng được mô tả bằng một cửa sổ bật lên như được hiển thị bên dưới. Người dùng phải cung cấp tên quy tắc, loại hành động phân bổ, loại hoạt động, vị trí nguồn, vị trí đích và phương thức cung cấp.

Người dùng có thể chỉ định nhiều quy tắc cho tuyến đường và nó có thể được thực hiện theo cách tương tự bằng cách chọn tùy chọn thêm đường có sẵn và xác định quy tắc.


 

Trong cửa sổ Tạo Quy tắc này, bạn có thể cung cấp tất cả dữ liệu cần thiết như đã mô tả trước đó. Bạn có điều kiện để tạo thêm quy tắc cho tuyến đường bằng cách sử dụng tùy chọn Thêm tuyến có sẵn. Điều này có thể được thực hiện theo cách tương tự bằng cách xác định quy tắc. Khi chúng tôi xóa các quy tắc và cấu hình tuyến đường trong nền tảng và bây giờ chúng ta hãy thảo luận về menu quy tắc putaway có sẵn trong nền tảng.

Có thể xem các lộ trình của hoạt động sản phẩm trong phần mô tả sản phẩm tương ứng trong menu kho của cửa sổ sản phẩm. Các tuyến đường hoạt động có thể được chọn từ các tuyến đường tương ứng có sẵn dựa trên các thiết lập nhà kho được định cấu hình.

Quy tắc sắp xếp

Trong một số tình huống của sắp xếp hàng hóa của công ty của công ty, một số sản phẩm không thể được lưu trữ cùng nhau. Nó phải được đặt ở các vị trí lưu trữ khác nhau. Ví như một số hóa chất và các chất gây cháy nổ nó cần được bảo quản trong các thùng chứa, một số sản phẩm cần được bảo quản ở nhiệt độ thấp... Vì vậy phải có tùy theo doanh nghiệp mà có những quy tắc nhất định để sắp xếp hàng hóa.

Người dùng có thể truy cập quy tắc sắp xếp từ tab cấu hình của Module Kho Vận. Kho Vận -> Cấu hình -> Quy tắc sắp xếp. Hình ảnh của cửa sổ được mô tả dưới đây.


Trong cửa sổ này, bạn có thể xem các Quy tắc sắp xếp được xác định trong nền tảng cùng với các chi tiết của sản phẩm, Danh mục sản phẩm, Khi sản phẩm đến nơi, Được lưu trữ và Công ty liên quan đến hoạt động này.

Biểu tượng Tạo có sẵn trong cửa sổ cho phép bạn tạo các quy tắc sắp xếp mới trong nền tảng. Hình ảnh của mẫu tạo được mô tả bên dưới.


Trong biểu mẫu tạo này, bạn có thể gán sản phẩm mà bạn muốn áp dụng quy tắc sắp xếp và bạn có thể cung cấp Danh mục sản phẩm. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định vị trí lưu trữ và vị trí nguồn.

Quy tắc sắp xếp có thể được cấu hình tại các vị trí lưu trữ có sẵn như được mô tả trong hình ảnh dưới đây, nơi bạn có thể xem nút thông minh có tên Quy tắc săp.
 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!