Cảnh báo

Thông báo của hệ thống khi thấy khả năng có một sai sót trong công việc

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Nền tảng Odoo cho phép người dùng tạo các thông báo cảnh báo tự động theo từng trường hợp của các hoạt động khác nhau trong kho. Thông báo cảnh báo chỉ có thể được kích hoạt nếu nó được bật trong menu cấu hình Kho của nền tảng Odoo. Thông tin chặn này có thể được xem khi giao dịch với các đối tác khác nhau của công ty.


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!