Báo cáo Kho

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Một trong những tính năng chính của nền tảng Odoo là các chức năng báo cáo mà nó mang lại cho một công ty. Nền tảng này cho phép người dùng tạo các báo cáo phân tích, đồ họa và mô tả khác nhau về các khía cạnh khác nhau của hoạt động công ty. Vì vậy, như trong Module Kho Vận của Odoo, các báo cáo khác nhau có thể được tạo dựa trên các chức năng sắp xếp mặc định cũng như có thể tùy chỉnh có sẵn trong mỗi chức năng báo cáo.

Phân tích kho hàng

Báo cáo phân tích kho cho phép người dùng tạo dữ liệu phân tích dưới dạng biểu đồ và đồ thị. Các báo cáo có thể được xem dưới dạng biểu đồ tròn, biểu đồ đường và biểu đồ thanh. Đây là nhiều tùy chọn có thể tùy chỉnh và lọc mặc định và nhóm theo các tùy chọn có sẵn.


 

Chế độ xem kanban của báo cáo kho có thể được xem bằng cách cuộn trang báo cáo phân tích xuống. Trong đó được trang bị tất cả các bộ lọc cũng như nhóm theo chức năng.


 

Báo cáo hàng tồn kho

Báo cáo tồn kho của nền tảng Odoo sẽ cung cấp thông tin về tất cả các sản phẩm tồn kho hiện có. Sản phẩm di chuyển, các khía cạnh tài chính và nhiều hơn nữa. Các báo cáo có thể được xem ở dạng xem danh sách, trục và kanban. Chế độ xem tổng hợp như được mô tả bên dưới sẽ cung cấp dữ liệu phân tích có thể được xuất sang các phương tiện khác thông qua tệp excel. Việc lọc cũng như nhóm theo chức năng cho phép người dùng đo lường hoạt động báo cáo dựa trên quan điểm của công ty.


 

Báo cáo dự báo

Nền tảng Odoo, một tính năng nâng cao khác, dựa trên khả năng dự báo sẽ cho phép người dùng xác định và dự đoán hoạt động của sản phẩm. Odoo cũng tạo ra các báo cáo dự báo dựa trên các hoạt động dự báo khác nhau được thực hiện trong hoạt động kiểm kê, bán hàng, mua hàng và sản xuất của công ty. Giống như bất kỳ báo cáo nào khác của Odoo, có sẵn nhiều chức năng sắp xếp, lọc và nhóm theo chức năng sẽ được sử dụng nhiều hơn cho hoạt động của công ty.


 

Định giá hàng tồn kho

Nền tảng Odoo cho phép người dùng tiến hành định giá hàng tồn kho khác nhau của các kho hàng và hoạt động kiểm kê của công ty. Ngoài ra, nền tảng này cho phép người dùng tạo báo cáo định giá để tham khảo và ghi lại cho tương lai cũng như tỷ lệ phần trăm trong hoạt động của công ty. Tất cả các tính năng nâng cao của báo cáo Odoo đều có sẵn trong tạo báo cáo định giá hàng tồn kho này.


 

Truy vết 

Nền tảng Odoo phân tích và ghi lại tất cả các hoạt động chuyển động của sản phẩm không chỉ những hoạt động đã hoàn thành mà còn cả những hoạt động đã bắt đầu. Khả năng tạo báo cáo của Odoo cho phép người dùng tạo báo cáo dựa trên các hoạt động di chuyển sản phẩm này. Các chức năng nâng cao tạo báo cáo Odoo có sẵn sẽ hữu ích trong các khía cạnh khấu trừ dữ liệu của công ty, hình thành các báo cáo về việc di chuyển sản phẩm được thực hiện với các hoạt động nội bộ liên quan đến công ty.


 


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!