Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự Odoo là một tập thể của các module hoạt động riêng lẻ được tích hợp với nhau trong nền tảng Odoo.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Nguồn nhân lực là phương diện liên quan đến bất kỳ hoạt động nào của công ty, không thể tránh khỏi, tất yếu và cần được quan tâm hơn nữa trong hoạt động quản lý. Không có công ty nào hoạt động hiệu quả mà không có sự quản lý hiệu quả của nhân viên và nhân viên của họ.

Nền tảng Odoo trưng bày và cung cấp các công cụ và chức năng quản lý nhân viên khác nhau giúp bộ phận quản lý nhân sự hoạt động dễ dàng. Quản lý nhân sự Odoo là một tập thể của các module riêng lẻ được tích hợp cho Quản lý nhân sự Odoo.

Các Module sau của nền tảng Odoo chạy và được tích hợp cho quản lý nhân sự:

 • Nhân viên

 • Tuyển dụng

 • Thẩm định

 • Lập kế hoạch

 • Thời gian nghỉ

 • Giới thiệu

 • Lương bổng

 • Điểm danh

 • Quản lý chi phí

 • Bữa trưa

 • Quản lý đội tàu

Tính năng chính của quản lý nhân sự Odoo:

 • Tạo và quản lý nhân viên

 • Tuyển dụng giới thiệu

 • Hỗ trợ tuyển dụng trực tuyến với tích hợp mạng xã hội

 • Kỹ năng và quản lý sơ yếu lý lịch

 • Tài liệu

 • Quản lý nhân viên nghỉ phép với các chức năng thời gian nghỉ, theo dõi chấm công và tính lương

 • Đánh giá và quản lý chi phí trên từng nhân viên

 • Tạo và quản lý hợp đồng nhân viên

 • Phân bổ quyền sở hữu và quản lý quyền giám hộ

 • Chuyển giao nhân viên và thiết bị hiệu quả

 • Quản lý bảng chấm công và bản ghi thời lượng dịch vụ tại hiện trường

 • Bảng điều khiển riêng biệt cho từng nhân viên và người quản lý

 • Module phê duyệt cho các khía cạnh khác nhau của yêu cầu cấp phép

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!