Quản lý tuyển dụng

Quản trị tuyển dụng là việc tìm kiếm, chiêu mộ nhân viên phù hợp nhất với vị trí đang trống tại một phòng ban nào đó trong doanh nghiệp.Phần mềm Odoo sẽ cung cấp cho người dùng một module riêng biệt giải quyết những khó khăn cho công tác tuyển dụng của công ty.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Nền tảng Odoo đã phân bổ một module riêng biệt để giải quyết các hoạt động tuyển dụng của công ty. Phân hệ tuyển dụng Odoo được kết nối với các khía cạnh khác nhau của hoạt động nhân sự nên công ty. Ứng dụng này sẽ cho phép các công ty chọn ra ứng viên tốt nhất và tiềm năng nhất từ ​​danh sách ứng viên. 

Bảng điều khiển module tuyển dụng sẽ cung cấp cho người dùng tất cả các khía cạnh của hoạt động để đối phó với hoạt động tuyển dụng của một công ty. Các tin tuyển dụng có thể được thực hiện và các ứng viên có thể được xem và thực hiện để trải qua các hoạt động tuyển dụng khác nhau của công ty. Trong trường hợp có nhiều đơn xin việc có thể được lọc và nhóm theo mặc định cũng như các tùy chọn có thể tùy chỉnh có sẵn trong module. 


 

Một vị trí công viêc mới có thể được tạo trong menu với sự trợ giúp của cửa sổ tạo có sẵn. Trong cửa sổ tạo, người dùng có thể mô tả tên vị trí công việc và mô tả về công việc. Trong menu tuyển dụng, người dùng có thể cung cấp thông tin chi tiết về việc tuyển dụng cho các hoạt động nội bộ. Chỉ định công ty nếu hoạt động với nhiều công ty, bộ phận, vị trí công việc, vị trí tuyển dụng dự kiến ​​và người tuyển dụng của quy trình.Như vị trí công việc được mô tả, ứng viên hiện có thể xem công việc trên trang web của công ty và ứng tuyển vào vị trí đó. Người dùng có thể xuất bản vị trí tuyển dụng bằng cách chọn tùy chọn chưa xuất bản có sẵn và chuyển nó thành vị trí đã xuất bản.


 

Khi ứng viên được chọn để nộp đơn cho công việc, họ có thể chọn tùy chọn ứng tuyển ngay bây giờ mà họ sẽ được chuyển đến cửa sổ ứng tuyển. Cửa sổ này có thể được tùy chỉnh dựa trên sở thích của người dùng. Trong cửa sổ, ứng cử viên sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết cùng với thông tin liên hệ trong trường hợp tiếp tục tiến hành.


 

Khi thông tin đang được cung cấp và đơn đăng ký được gửi sau khi xác nhận, ứng viên sẽ được mô tả với cửa sổ như hình dưới đây.


 

Các Ứng Viên

Cửa sổ ứng viên của module tuyển dụng sẽ cho phép người dùng quản lý, giám sát và kiểm soát tất cả các khía cạnh của ứng viên và quá trình tuyển dụng được phân bổ với các hoạt động của họ. Người dùng có thể xem trạng thái của các ứng viên và chúng có thể được sửa đổi trong mỗi cửa sổ ứng viên. Các giai đoạn khác nhau của quá trình tuyển dụng có thể được bắt đầu và mô tả trong nền tảng. Các ứng viên có sẵn có thể được nhóm và lọc theo thuật ngữ người dùng.


 

Các ứng viên được nộp trực tuyến thông qua trang web của công ty có thể được xem trong cửa sổ ứng dụng và có thể sửa đổi các thao tác. Trong ứng viên tương ứng, người dùng có thể xem mô tả về ứng viên và thông tin chi tiết của ứng viên. Các giai đoạn của quá trình tuyển dụng có thể được sửa đổi bằng cách thay đổi trạng thái hoạt động. Các cuộc họp có thể được lên lịch trong cửa sổ cuộc họp của ứng viên.


 

Các hoạt động khác nhau có thể được lên lịch trên ứng viên. Lập lịch hoạt động có thể được thực hiện ở cuối ứng viên tương ứng trong mô tả ghi chú nhật ký. Các hoạt động khác nhau như cuộc gọi, cuộc họp và những hoạt động tùy chỉnh có thể được thực hiện dựa trên người dùng và triển vọng của công ty.


 

Khi chọn tùy chọn hoạt động theo lịch trình, người dùng sẽ được mô tả với cửa sổ như hình dưới đây. Nơi người dùng có thể chọn loại hoạt động, chỉ định một người và mô tả ngày hết hạn của hoạt động. Trong cửa sổ mô tả, người dùng có thể cung cấp mô tả được thực hiện tùy chỉnh về hoạt động tương ứng.


 

Báo cáo

Các khía cạnh báo cáo của quá trình tuyển dụng sẽ cho phép người dùng tạo ra các báo cáo phân tích cũng như mô tả khác nhau về các khía cạnh của quá trình tuyển dụng đang được thực hiện trong công ty. Bộ lọc và nhóm theo chức năng có thể được xác định dựa trên các tùy chọn mặc định cũng như tùy chỉnh có sẵn trong nền tảng. Các báo cáo phân tích có thể được xem dưới dạng biểu đồ thanh hình tròn, đường thẳng sẽ làm sáng tỏ các khía cạnh báo cáo của công ty.


 

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!