Quản lý chấm công

Bất kỳ doanh nghiệp nào công việc chấm công tính lương đều là thủ tục thiết yếu cơ cấu nên mức thu nhập lãi lỗ hay chính là sự tồn vong của doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp khác nhau, quy mô số lượng nhân sự khác nhau thì việc chấm công cũng được thực hiện khác nhau. Để phù hợp với nhu cầu khác nhau của các doanh nghiệp, phần mềm quản lý chấm công của Odoo sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của các doanh nghiệp từ quy mô nhỏ cho tới lớn.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Module chấm công của nền tảng Odoo cho phép người dùng đánh dấu sự thời gian làm việc của nhân viên với các chức năng tính lương của nền tảng. Việc đánh dấu chấm công của nhân viên có thể được thực hiện tự nhiên hoặc dựa trên đăng nhập của nhân viên bằng cách sử dụng chế độ Ki ốt hoạt động của Odoo.

Các nhân viên có thể đăng nhập vào cửa sổ chấm công của nền tảng bằng cách sử dụng mã pin duy nhất do nền tảng tạo ra hoặc có thể được chỉ định trong quá trình tạo nhân viên.Khi người dùng đăng nhập thành công vào tất cả biểu mẫu mà họ được mô tả với cửa sổ sau sẽ cho biết tên nhân viên và thời gian đăng nhập.


Khi nhân viên hoàn thành công việc của mình trong ngày và cần đăng xuất khỏi nền tảng, anh ta có thể truy cập lại vào cửa sổ chấm công trong đó tùy chọn đăng xuất hiển thị.

Khi đăng xuất, người dùng được mô tả với cửa sổ như hình dưới đây. Điều này sẽ đảm bảo rằng nhân viên đã đăng xuất thành công và thời gian được ghi nhận.


 

Chế độ kiốt

Một phương pháp khác để đăng nhập vào công ty là sử dụng chế độ kiosk ở đây có hai tùy chọn sử dụng mục nhập mã vạch hoặc mã pin duy nhất. Nền tảng Odoo hỗ trợ tích hợp mã vạch trong các khía cạnh khác nhau của hoạt động công ty, đặc biệt là trong hàng tồn kho của công ty cũng như các khía cạnh quản lý nhân viên. Các nhân viên được cung cấp một thẻ nhận dạng duy nhất sẽ bao gồm mã vạch được in trong đó. Trong trường hợp cần thiết, người dùng có thể chọn cửa sổ đăng nhập và quét mã vạch trên đầu đọc, điều này sẽ giúp người dùng dễ dàng đăng nhập và đăng xuất.


 

Mã vạch và ghim của nhân viên có thể được chỉ định trong cửa sổ nhân viên của nền tảng trong tab cài đặt nhân sự. Số pin có thể được chỉ định bằng chữ số và ID huy hiệu chứa mã vạch sẽ được nền tảng Odoo tự động tạo bằng cách sử dụng danh pháp mã vạch được mô tả trong nền tảng Odoo.Tùy chọn Khác là đăng nhập vào nền tảng bằng cách sử dụng mã pin tương ứng được phân bổ cho nhân viên. Các chân này chỉ có thể được quản lý bởi nhân viên tương ứng hoặc nhà phát triển quản trị của nền tảng. Để sử dụng thao tác ghim, ban đầu người dùng nên bật tùy chọn ghim nhân viên có sẵn trong menu cấu hình của Module chấm công.


 

Khi nhân viên chọn tùy chọn được xác định theo cách thủ công trong chế độ ki ốt, họ sẽ được mô tả với danh sách nhân viên mà từ đó tên của họ có thể được chọn. Các tùy chọn lọc và xem nâng cao khác nhau có sẵn trong cửa sổ.


 

Khi chọn biểu tượng nhân viên được tôn trọng, nền tảng sẽ xác định nhân viên hiển thị trong cửa sổ để đăng nhập vào nền tảng.


 

Tùy chọn quản lý trong Module chấm công

Module chấm công Odoo sẽ cung cấp cho người quản lý quyền truy cập vào thông tin về các khía cạnh tham gia của nhân viên. Trong menu quản lý, người dùng có thể xem tất cả sự tham gia của nhân viên trong menu chấm công. Dữ liệu có thể được lọc và sắp xếp theo nhu cầu của người quản lý. Người quản lý cũng có quyền truy cập menu nhân viên trực tiếp từ module này sẽ hiển thị tất cả thông tin và mô tả nhân viên được phân bổ cùng với nó.Báo cáo chuyên cần

Chức năng báo cáo của Module chấm công trong nền tảng Odoo sẽ cho phép người dùng tạo báo cáo chấm công hàng tháng, hàng tuần và hàng năm về từng nhân viên và những người trong nhóm. Báo cáo phân tích này sẽ cho phép người dùng có một bản ghi rõ ràng về mức độ chuyên cần của nhân viên trong công ty. 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!