Quản lý nhân viên

Module nhân viên Odoo cho phép người dùng tạo và quản lý hồ sơ của từng nhân viên làm việc trong công ty. Công cụ này là một cơ sở dữ liệu thông tin thiết yếu sẽ đóng vai trò là lưu trữ thông tin của nhân viên trong một công ty.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Mô-đun nhân viên có thể được cài đặt từ menu ứng dụng của nền tảng Odoo.

Hình ảnh dưới đây cho thấy bảng điều khiển Module nhân viên của nền tảng Odoo. Việc sử dụng có thể xem tất cả các nhân viên đang được mô tả và có thể tạo những nhân viên mới bằng cách sử dụng cửa sổ tạo. Khu vực lọc và nhóm theo chức năng khác nhau có sẵn, có cả các tùy chọn mặc định cũng như tùy chỉnh có sẵn. Ở phía bên trái của bảng điều khiển, người dùng có thể xem các thông số phân loại của các nhân viên được nướng trên công ty nếu sử dụng nhiều công ty trong nền tảng, phân bổ và phân loại bộ phận. Mỗi menu có thể được truy cập bằng cách chọn phân loại tương ứng sẽ giới thiệu các nhân viên tương ứng. Bảng điều khiển nhân viên có thể được xem ở dạng kanban và dạng xem danh sách.Cửa sổ tạo yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin của nhân viên như tên, vị trí công việc, chi tiết liên hệ, phân bổ bộ phận và người quản lý. Các ghi chú khác nhau có sẵn trong menu cho phép người dùng điều hướng đến các khía cạnh tương ứng của mô tả nhân viên như thiết bị, hoạt động bảng chấm công, hợp đồng của nhân viên, thời gian nghỉ, phiếu lương và các khía cạnh lập kế hoạch.Trong tab sơ yếu lý lịch, người dùng có thể cung cấp thông tin chi tiết về trình độ dựa trên chuyên môn cũng như trình độ học vấn. Các mô tả có thể được thực hiện bằng cách chọn tùy chọn thêm có sẵn. Trong trường hợp kỹ năng, các kỹ năng khác nhau có thể được xác định trong menu kỹ năng có thể truy cập thông qua tab cấu hình của Module. Các bản ghi cần được xóa bằng cách sử dụng nút xóa có sẵn.Trong menu thông tin công việc, người dùng có thể mô tả các khía cạnh công việc khác nhau như vị trí và công ty làm việc, những người phê duyệt cần thiết cho hoạt động trong công ty về các khía cạnh như phê duyệt bảng thời gian, chi phí và thời gian nghỉ. Lịch trình làm việc dựa trên các hoạt động của múi giờ có thể được xác định. Các hoạt động lập kế hoạch và hoạt động khác nhau mà nhân viên cần tham gia cũng có thể được mô tả.Tab thông tin cá nhân của menu nhân viên cho phép người dùng cung cấp mô tả về các thông tin cá nhân của nhân viên. Địa chỉ liên hệ, cùng với các email và số điện thoại có thể được mô tả. Chi tiết tài khoản ngân hàng của nhân viên cũng có thể được mô tả. Dưới quyền công dân, người dùng có thể mô tả quốc tịch, chi tiết nhận dạng, thông tin hộ chiếu và chi tiết khai sinh. Tình trạng hôn nhân cũng như số lượng người phụ thuộc cũng có thể kể đến. Có không gian tạm thời để mô tả chi tiết liên hệ khẩn cấp, chi tiết giấy phép lao động và trình độ học vấn của nhân viên.Cửa sổ cài đặt nhân sự của menu nhân viên sẽ cho phép người dùng mô tả chi tiết nhân viên cần thiết cho bộ phận nhân sự của công ty. Có thể mô tả các khía cạnh quản lý cũng như nhận dạng nhân viên đối với việc đăng ký nhân viên, tham gia và các hoạt động của đội tàu. Dưới phần mô tả bảng chấm công, có thể mô tả mức thù lao của nhân viên dựa trên các khía cạnh hoạt động hàng giờ của nhân viên.


 

Thời gian biểu

Các thao tác trên bảng chấm công của từng nhân viên có thể được mô tả trong menu bảng chấm công có thể truy cập từ mọi cửa sổ nhân viên. Ở đây có thể mô tả tốc độ thời gian của nhân viên về các chức năng bổ sung của hoạt động công ty được cấp bởi các khía cạnh trực ban từ các nhà quản lý.


Để tạo một thao tác bảng chấm công mới, người dùng có thể chỉ cần chọn tùy chọn thêm dòng có sẵn và sẽ được mô tả bằng cửa sổ để thêm mô tả bảng chấm công. Dự án mà thời gian đã được sử dụng, nhiệm vụ của dự án, ngày và thời gian có thể được đề cập. Mô tả dự án được thực hiện tùy chỉnh có thể được cung cấp cho hoạt động bảng thời gian tương ứng. 

Hợp đồng

Liên hệ của nhân viên đối với các hoạt động của công ty có thể được mô tả dưới phần nhân viên tương ứng trong menu liên hệ có sẵn. Menu liên hệ có thể được phân loại theo các giai đoạn hoạt động khác nhau có thể được tạo và tùy chỉnh. Để tạo một hợp đồng mới, có thể truy cập menu tạo.


 

Trong menu tạo, chi tiết nhân viên sẽ được tự động điền và chỉnh sửa. Thời hạn hợp đồng có thể được chỉ định cùng với lịch trình làm việc. Trong tab thông tin lương của cửa sổ tạo, mô tả lương tháng tương ứng có thể được cung cấp. Mô tả chi tiết trên hợp đồng chứa các điều khoản và thuật ngữ có thể được mô tả trong menu chi tiết liên hệ.


 

Các tài liệu

Có thể mô tả cụ thể về nhân viên và cũng như nhân viên mà họ được liên kết trong menu tài liệu về nhân viên. Cửa sổ này được kết nối với ứng dụng tài liệu của nền tảng Odoo. Các tài liệu khác nhau có thể được tạo, xóa và sửa đổi dựa trên các ưu tiên của người dùng. Một bảng tính cung cấp quyền truy cập cho tất cả những người tham gia dự án có thể được tạo để cho phép họ tải lên và mô tả các khía cạnh khác nhau của dự án.


 

Cấu hình trong module nhân viên

Module nhân viên cung cấp cho người dùng các hoạt động cài đặt cấu hình khác nhau cho phép người dùng đơn giản hóa các khía cạnh quản lý nhân sự của công ty.

Cài đặt

Menu cài đặt của module nhân viên cung cấp quyền truy cập cung cấp để kích hoạt các khía cạnh khác nhau của mô tả nhân viên trong nền tảng Odoo. Chi tiết về sự tham gia của nhân viên có thể dựa trên sự tham gia hoặc trạng thái người dùng của hệ thống hoặc cả hai. Quản lý kỹ năng có thể được kích hoạt cho phép người dùng mô tả các kỹ năng khác nhau và các tùy chọn sơ yếu lý lịch trong cửa sổ mô tả nhân viên.

Các công ty có thể lập lịch làm việc và định dạng thời gian từ những công ty được mô tả. Các lịch trình làm việc khác nhau có thể được sửa đổi bằng cách chọn liên kết menu bên ngoài có sẵn. Khi bật quyền truy cập chỉnh sửa của nhân viên, các nhân viên tương ứng có thể chỉnh sửa thông tin của họ trong biểu mẫu nền tảng Odoo bảng điều khiển người dùng của riêng họ.


 

Vị trí công việc

Cửa sổ vị trí công việc có thể truy cập từ tab cấu hình của module nhân viên cho phép người dùng tạo các tab cho các vị trí công việc khác nhau có sẵn trong công ty. Dữ liệu có sẵn trong cửa sổ vị trí công việc có thể được lọc và nhóm lại bằng cách sử dụng các tùy chọn có sẵn.


Để tạo một vị trí công việc mới, người dùng có thể chọn cửa sổ tạo trong đó người dùng có thể mô tả tên của vị trí công việc, cung cấp một mô tả được thực hiện tùy chỉnh. Trong menu tuyển dụng, công ty, bộ phận, vị trí công việc, yêu cầu của nhân viên / nhân viên dự kiến ​​và thông tin chi tiết về nhà tuyển dụng có thể được cung cấp.Các phòng ban

Cửa sổ các phòng ban có thể truy cập được dưới dạng tab cấu hình sẽ cho phép người dùng tạo các phòng ban khác nhau của công ty. Dữ liệu có sẵn có thể được lọc bằng cách sử dụng các chức năng sắp xếp khác nhau có sẵn.Để tạo một cửa sổ mới, người dùng có thể chọn tùy chọn tạo có sẵn. Trong cửa sổ cung cấp tên phòng ban sẽ được tạo, chỉ định phòng ban mẹ, người quản lý và phân bổ công ty.Lập kế hoạch

Cửa sổ lập kế hoạch của nền tảng Odoo cung cấp cho người dùng khả năng thêm cả hoạt động lên máy bay của nhân viên công ty. Ngoài ra, cũng có thể mô tả các nhà điều hành tùy chỉnh khác nhau được yêu cầu cho các hoạt động của công ty về lập kế hoạch dự án.


 

Trong cửa sổ tạo, một phép quay mới có thể được mô tả với tên của nó và các hoạt động đi kèm. Các hoạt động có thể được mô tả bằng cách tạo một hoạt động tùy chỉnh được thực hiện hoặc bằng cách chọn những hoạt động đã được mô tả. Người dùng có thể chọn nhiều hoạt động để đưa vào kế hoạch.


 

Thử Thách

Trong trường hợp không gian làm việc,Thử thách là rất quan trọng vì nó cho phép nhân viên thử thách bản thân và nâng cao tinh thần để họ có động lực tại không gian làm việc. Các tổ chức Menu đã điều chỉnh thử thách, do đó mang lại thời gian thú vị làm việc tại văn phòng với các đồng nghiệp của họ. Nền tảng Odoo cho phép người dùng xác định và thực hiện các thách thức và nhiệm vụ khác nhau theo mục tiêu này và phân tích nhân viên dựa trên hiệu suất của họ.

Danh hiệu

Các nhân viên có thể được cấp huy hiệu cho những thành tích khác nhau mà họ đã đạt được trong hoạt động của công ty. Những huy hiệu này sẽ cho phép nhân viên nổi bật và được phân biệt với những huy hiệu có sẵn. Ngoài ra, những huy hiệu này sẽ cho phép người dùng phân biệt các khía cạnh hoạt động của từng nhân viên. Các huy hiệu mới có thể được tạo và thêm vào nền tảng bằng cách sử dụng cửa sổ tạo có sẵn.


 

Thử Thách

Các chương trình thử thách đi kèm có thể được xác định và tạo từ nền tảng Odoo. Điều này sẽ cung cấp tính cạnh tranh trong công việc cũng như quá trình khen thưởng. Các thử thách mới có thể được đặt trong cửa sổ thử thách có thể truy cập từ cửa sổ cấu hình của Module nhân viên.

Trong cửa sổ tạo có thể chỉ định tên thử thách, tính chu kỳ, chế độ hiển thị, người chịu trách nhiệm và thời gian thử thách. Các mục tiêu của thử thách có thể được mô tả trong cửa sổ và các thao tác nâng cao khác nhau để tạo thử thách có sẵn. Phần thưởng dựa trên các huy hiệu được tạo và chỉ định trong nền tảng. Phần thưởng cho mỗi người dùng thành công và cho các vị trí khác nhau đạt được có thể được chỉ định trong cửa sổ. Người dùng cũng có thể bật hoặc tắt phần thưởng nếu không có ai thành công và nhân viên xuất sắc nhất được nhận phần thưởng dựa trên phân tích nhiệm vụ.


 

Báo cáo nhân viên

Phân hệ nhân viên cho phép người dùng tạo báo cáo phân tích về lựa chọn hợp đồng của nhân viên. Menu báo cáo của module nhân viên sẽ giúp người dùng thực hiện nhiệm vụ. Trong menu đăng lại, có sẵn nhiều chức năng lọc và phân nhóm theo chức năng sẽ giúp người dùng sắp xếp và lấy các báo cáo dữ liệu cụ thể. Báo cáo về hợp đồng có thể được xem dưới dạng biểu đồ đường, thanh và hình tròn. 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!