Quản lý Ngày Nghỉ

Giúp Nhân sự theo dõi và quản lý ngày nghỉ của nhân viên trong đơn vị để phục vụ cho công tác chấm công, tính lương cho nhân viên. Đồng thời, giúp quản lý tình hình nhân sự nhằm đảm bảo đầy đủ nhân sự duy trì hoạt động của đơn vị.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Module Ngày Nghỉ

Quản lý nhân sự Odoo của công ty có một module bổ sung để giải quyết việc nghỉ việc của nhân viên và thời gian của các chức năng. Module Ngày Nghỉ của nền tảng được tích hợp với tất cả các khía cạnh của quản lý nhân sự và được tích hợp với tất cả các khía cạnh hoạt động của công ty đang được thực hiện trong Odoo.

Hình ảnh dưới đây mô tả bảng điều khiển chính của Module thời gian nghỉ của nền tảng. người dùng có thể xem cửa sổ dựa trên các hoạt động cơ bản ngày, tuần, tháng và năm. Trong trường hợp người dùng muốn tạo thời gian nghỉ mới thì có thể chọn ngày giờ tương ứng để phân bổ thời gian nghỉ.


 

Khi chọn phân bổ ngày nghỉ mới, người dùng sẽ được mô tả với cửa sổ sau, nơi có thể phân bổ mô tả thời gian nghỉ. Khoảng thời gian nghỉ từ ngày đến ngày. Một mô tả tùy chỉnh được thực hiện cũng có thể được cung cấp. Trong trường hợp thời gian nghỉ được phân bổ với hoạt động nửa ngày, người dùng có thể chọn thời gian tương ứng làm yêu cầu thời gian nghỉ.


 

Loại nghỉ phép

Người dùng có thể xác định các loại nghỉ phép khác nhau trong nền tảng Odoo có thể được sử dụng trong các trường hợp khác nhau của hoạt động công ty. Có thể truy cập menu loại thời gian tắt từ tab cấu hình của module Nghỉ Phép. Các kiểu được mô tả có thể được sửa đổi và các kiểu thời gian nghỉ mới có thể được tạo bằng cách sử dụng cửa sổ tạo.


 

Trong cửa sổ tạo giờ người dùng có thể gán tên cho thời gian nghỉ và mã bảng lương. Thời gian nghỉ có thể được phân bổ theo ngày, nửa ngày hoặc theo giờ. Yêu cầu phân bổ cũng có thể được chỉ định. Người phụ trách và người được duyệt yêu cầu nghỉ cũng được phân bổ khi người dùng tùy chọn vào tab yêu cầu nghỉ phép.


 

Tạo yêu cầu thời gian nghỉ

Người dùng có thể xem menu yêu cầu thời gian nghỉ trong tab thời gian tắt của tôi trong Module thời gian nghỉ của nền tảng Odoo. Người dùng và người quản lý có thể sửa đổi và xóa yêu cầu được đề cập trong menu. Thời gian yêu cầu được gửi đến người quản lý tương ứng của một nhân viên. Trong những trường hợp có nhiều yêu cầu về một phê duyệt được gửi đến người điều hành tương ứng của công ty, những người đã được phân bổ.

Để tạo một yêu cầu thời gian nghỉ mới, người dùng có thể truy cập vào biểu tượng tạo có sẵn trong cửa sổ. Trong cửa sổ tạo, người dùng có thể cung cấp thời gian của loại và ngày được phân bổ và khoảng thời gian nghỉ cần thiết. Một mô tả tùy chỉnh được thực hiện có thể được cung cấp theo yêu cầu.


 

Phê duyệt thời gian nghỉ

Khi yêu cầu được tạo, nó sẽ gửi để phê duyệt đến người quản lý tương ứng, người có thể phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu dựa trên các thông số được mô tả. Menu Ngày Nghỉ cho người quản lý có thể được truy cập từ tab của người quản lý có sẵn trong module. Tất cả các yêu cầu thời gian tắt sẽ được mô tả trong cửa sổ và có sẵn các tùy chọn sắp xếp mặc định cũng như tùy chỉnh khác nhau sẽ giúp người dùng truy xuất dữ liệu được yêu cầu sớm nhất.


Để phê duyệt một yêu cầu, người dùng có thể chỉ cần chọn các tùy chọn đã được phê duyệt có sẵn trong menu bên cạnh mỗi yêu cầu có sẵn. Việc từ chối được thực hiện theo cách tương tự. Tại các trường hợp người dùng cần xem chi tiết của yêu cầu phê duyệt, người dùng có thể chọn yêu cầu tương ứng và nền tảng sẽ hiển thị mô tả phê duyệt tương ứng. Người quản lý có thể phê duyệt bằng cách chọn tùy chọn được chấp thuận hoặc từ chối ngay lập tức.


 

Báo cáo

Tính năng tạo báo cáo của nền tảng Odoo cũng có thể được nhìn thấy trong Module Ngày nghỉ. Nền tảng cho phép người dùng tạo báo cáo theo loại nghỉ phép cũng như nhân viên.
 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!