Quản lý khách hàng trong SkyERP Odoo

Khách hàng là đối tượng quan trọng trong hệ thống SkyERP Odoo và người dùng cần nắm rõ về nó để có thể sử dụng đầy đủ các chức năng của hệ thống

Nguyễn Anh Tuấn

21/06/2021

Trong SkyERP Odoo, người dùng có thể chọn khách hàng từ danh sách khách hàng đã cho. Người dùng cũng có thể tạo khách hàng mới một cách dễ dàng.


Tạo khách hàng mới

Trong Odoo, người dùng có thể chọn hai loại khách hàng:

1. Cá nhân

2. Công ty

 

Tại đây, bạn có một tùy chọn để tạo khách hàng mới của mình bằng cách thêm tên, địa chỉ, điện thoại, di động, id email, liên kết trang web GST, điều trị và các chi tiết khác.

Trong tab Địa chỉ và Liên hệ