Cấu hình phương thức vận chuyển

Vận chuyển hàng hóa có vài trò quan trọng trong việc vận hàng doanh nghiệp. Nếu ví doanh nghiệp như là một cơ thể, bán hàng chính là huyết mạch của cơ thể thì trong đó vận chuyển hàng hóa là quá trình đưa chất dinh dưỡng, khoáng chất để nuôi cơ thể.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Trong phần mềm Odoo Phương thức giao hàng được sử dụng để mô tả giá cả và phương thức giao sản phẩm cho khách hàng đã được họ đặt hàng. Nó có thể là bất kỳ hình thức vận chuyển hoặc vận chuyển các đơn đặt hàng từ nhà sản xuất đến khách hàng. Odoo cho phép bạn tạo các phương thức giao hàng khác nhau và quản lý các phương thức vận chuyển, chi phí vận chuyển, theo dõi lô hàng một cách đơn giản.

Bạn có thể truy cập các tùy chọn Phương thức vận chuyển bằng cách lấy tuyến Bán hàng -> Cấu hình -> Phương thức giao hàng (Shipping Methods).

Hình ảnh của cửa sổ được mô tả dưới đây.


 

Trong cửa sổ, bạn có thể xem tất cả các phương thức vận chuyển đã tạo cùng với nhà cung cấp. Bạn có thể đặt phương thức giao hàng theo nhiều cách khác nhau như Phí giao hàng miễn phí, Phí giao hàng thông thường và bạn có thể chỉ định đó là đường bưu điện hay đường bộ, v.v. Bạn cũng có thể tạo phương thức vận chuyển mới bằng cách chọn biểu tượng Tạo . Hình ảnh của cửa sổ tạo phương thức vận chuyển được mô tả bên dưới.


Trong biểu mẫu tạo này, bạn có thể cung cấp tên của phương thức vận chuyển, phân bổ nhà cung cấp từ menu thả xuống. Có thể là Giá cố định hoặc Dựa trên Quy tắc. Nếu bạn chọn tùy chọn giá cố định, chi phí vận chuyển sẽ vẫn cố định tại thời điểm giao hàng.

Trong trường hợp Dựa trên Quy tắc, điểm chi phí vận chuyển sẽ dựa trên Quy tắc.

Bây giờ, quy tắc giá mới có thể được tạo bằng cách chọn tùy chọn Thêm dòng có sẵn trong tab định giá. Hình ảnh của cửa sổ được hiển thị bên dưới.


 

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!