Quản lý Biến thể sản phẩm trong SkyERP Odoo

Một sản phẩm có thể có nhiều biến thể, ví dụ như các màu sắc, kích thước, dung lượng khác nhau chúng được gọi là các biến thể

Nguyễn Anh Tuấn

Cập nhật gần nhất 17/03/2023

Biến thể sản phẩm là gì?

Các biến thể của sản phẩm cho phép người dùng xem qua tất cả các loại của cùng một sản phẩm. Điều đó có nghĩa là các giống khác nhau về kích thước, màu sắc hoặc số đo.

Nó cho phép sử dụng một mục ở cấp độ bố trí (cho tất cả các loại). CNTT cũng cho phép sử dụng các sản phẩm ở cấp độ thay đổi (thuộc tính cụ thể).

Ví dụ: một doanh nghiệp bán áo sơ mi có thể có các mặt hàng sau:

Áo phông A&B

Kích thước: S, M, L, XL, XXL

Màu sắc: Xanh lam, đỏ, trắng, đen

Ở đây, A&B T-Shirt được gọi là bố cục vật phẩm. A&B T-Shirt, S, Red là một biến thể. Kích thước và màu sắc là thuộc tính hoặc thuộc tính.

Hướng dẫn thiết lập Biến thể sản phẩm trong Odoo

Để cho phép lựa chọn, bạn có thể đi tới Bán hàng / Cấu hình / Cài đặt và Kích hoạt các biến thể trong Tùy chọn danh mục sản phẩm.


Khi nhấp vào nút thuộc tính, một cửa sổ mới, như bên dưới sẽ xuất hiện.


Để tạo một thuộc tính mới, bạn có thể nhấp vào nút Tạo tại đây. Bên cạnh đó, bạn có thể thêm các thuộc tính với sự trợ giúp của menu tóm tắt.


 

Ở đây bạn có thể tìm thấy

Tên thuộc tính: đặt tên cho thuộc tính

Loại hiển thị: Loại này hiển thị loại được sử dụng trong trình cấu hình sản phẩm.


Chế độ tạo biến thể:

Có ba tùy chọn

  • Ngay lập tức: Tại đây, chúng tôi có thể thêm tất cả các biến thể có thể có ngay sau khi thuộc tính và các giá trị của thuộc tính được thêm vào sản phẩm

  • Động: Ở đây, mỗi biến thể chỉ được tạo nếu các thuộc tính và giá trị tương ứng của nó được thêm vào đơn đặt hàng.

  • Không bao giờ: Trong trường hợp này, các biến thể không bao giờ được tạo cho thuộc tính.

Lưu ý: Cần lưu ý rằng không thể thay đổi chế độ tạo biến thể sau khi thuộc tính được sử dụng trên ít nhất một sản phẩm.


 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!