Phương thức thanh toán

Hiện nay có rất nhiều hình thức thanh toán khác nhau, và Odoo cũng hỗ trợ người dùng nhiều phương thức thanh toán trên POS.

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Khi bộ sản phẩm mong muốn được định cấu hình cho POS, yếu tố tiếp theo để lắp ráp là phương thức thanh toán.Để định cấu hình các phương thức thanh toán khác nhau cho điểm bán hàng của bạn, hãy chuyển đến POS> Cấu hình> Phương thức thanh toán.

Bạn sẽ được điều hướng đến một cửa sổ mới như bên dưới:

Khi nhấp vào nút TẠO, bạn có thể định cấu hình phương thức thanh toán mới cho máy POS của mình.

Tại đây, bạn có thể đặt tên cho PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN mới. Các lĩnh vực khác bao gồm:

  • Tài khoản trung gian: Tài khoản được sử dụng làm đối ứng của tài khoản thu nhập trong bút toán kế toán thể hiện doanh số bán hàng qua POS.
  • Giao dịch tách: Nếu được chọn, mỗi khoản thanh toán sẽ tạo ra một mục nhật ký riêng biệt. Đánh dấu vào tùy chọn đó sẽ cho phép đóng máy POS.
  • Thiết bị đầu cuối thanh toán: Ghi lại các khoản thanh toán bằng thiết bị đầu cuối trên tab này.

Nếu bạn đi đến điểm cài đặt cấu hình bán hàng, bên dưới thiết bị đầu cuối thanh toán, bạn có thể thấy các thiết bị đầu cuối thanh toán khác nhau. Khi chọn các thiết bị đầu cuối thanh toán này nói Vantiv, Adyen, SIX, Ingenico, tất cả các giao dịch của bạn sẽ được xử lý thông qua các thiết bị đầu cuối này.

 

Bạn đã sẵn sàng tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn?

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp!