Hướng dẫn sử dụng POS

Công Ty SKyERP, Nguyễn Sơn Tùng

Cập nhật gần nhất 12/10/2021

Đơn hàng đâu tiên

Khi bạn đã hoàn tất các cấu hình, bây giờ bạn đã sẵn sàng thực hiện doanh số bán hàng đầu tiên của mình thông qua PoS. Từ bảng điều khiển PoS, bạn thấy tất cả các điểm bán hàng của mình và bạn có thể bắt đầu một phiên mới.

Để bắt đầu, bạn có thể nhấp vào PHIÊN MỚI.
Đây là giao diện POS của bạn.Thông qua việc nhấp vào các sản phẩm mong muốn, bạn có thể thêm chúng vào giỏ hàng của mình.


Nếu khách hàng không cần một sản phẩm cụ thể mà họ đã đặt hàng, người bán có thể xóa đơn đặt hàng bằng cách nhấp vào nút xóa lùi.Nhấp vào THANH TOÁN để thanh toán đơn hàng.

Thêm tên khách hàng

Khi nhấp vào nút khách hàng, bạn thêm tên khách hàng thường xuyên từ danh sách cơ sở dữ liệu.Thông qua việc nhấp vào nút chỉnh sửa, bạn có thể thêm tên khách hàng mới.
Bạn có thể điền vào biểu mẫu khách hàng với thông tin liên quan.

Nhấp vào nút LƯU để đánh dấu các thay đổi.Sau khi thực hiện xong đơn hàng, bạn có thể tiến hành thanh toán. Các phương thức thanh toán sẽ xuất hiện bên trái màn hình. Chọn phương thức thanh toán, đồng thời nhập số tiền đã nhận.

Xác thực thanh toán

Sau khi bấm vào nút thanh toán ở màn hình. Bạn sẽ nhận được màn hình thanh toán :