Quản lý  Sản phẩm trong SkyERP Odoo ERP

Kinh doanh là quá trình bán hoặc mua một sản phẩm hoặc dịch vụ. Ý nghĩa của một sản phẩm là gì? Sản phẩm là một thứ có thể được bán cho khách hàng thông qua thị trường để đáp ứng yêu cầu của người mua

Nguyễn Anh Tuấn

21/06/2021

Kinh doanh là quá trình bán hoặc mua một sản phẩm hoặc dịch vụ. Ý nghĩa của một sản phẩm là gì? Sản phẩm là một thứ có thể được bán cho khách hàng thông qua thị trường để đáp ứng yêu cầu của người mua. Khi chúng ta nói về thị trường bán lẻ, một sản phẩm là hàng tồn kho. Trong ngành công nghiệp sản xuất, một sản phẩm có thể là nguyên liệu thô hoặc thành phần được mua hoặc thành phẩm để bán.

Bán hoặc mua một sản phẩm hoặc dịch vụ là một phần không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Có tính đến điều này, Odoo đã phát triển một mô-đun Bán hàng chính thức để dễ dàng tất cả các hoạt động liên quan đến bán hàng. Tất cả các hoạt động liên quan đến bán hàng bao gồm tạo báo giá, chuẩn bị đơn hàng bán, quản lý mẫu báo giá và các hoạt động khác có thể được thực hiện với sự trợ giúp của phần mềm hỗ trợ này.

Nhiệm vụ chính của phần mềm ERP là tạo ra sản phẩm. ERP có thể giúp tổ chức cơ sở dữ liệu của các sản phẩm trong một khuôn khổ tốt hơn. Odoo, với sự hỗ trợ của đội ngũ quản lý sản phẩm xuất sắc, đảm bảo hỗ trợ khách hàng hiệu quả nhất trong việc quản lý sản phẩm. Odoo ERP có thể giúp khách hàng phân loại sản phẩm dựa trên các tính năng của nó. Odoo cũng giúp liệt kê tên sản phẩm, loại sản phẩm và tình trạng mua sắm của sản phẩm. Bên cạnh đó, nó giúp nắm được tình trạng tồn kho, mua hàng và ghi sổ chi tiết.

Một ERP hiệu quả như Odoo cũng sẽ giúp lưu trữ sự tinh tế của sản phẩm bao gồm các quy tắc sắp xếp lại, hóa đơn nguyên vật liệu và dự thảo chi tiết sản xuất, các yêu cầu bán hàng liên quan và đơn đặt hàng. BoM sẽ được lưu trữ nếu mặt hàng có thể bán được và yêu cầu sản xuất dự thảo nếu sản phẩm có sẵn.

Odoo cũng cho phép khách hàng thiết lập các mô tả đa dạng về sản phẩm.

Khi người dùng mở mô-đun bán hàng và chọn nút sản phẩm, người dùng có thể tạo sản phẩm mới và các chi tiết khác.

Điều đầu tiên bạn phải làm để vận hành mô-đun Bán hàng là cài đặt mô-đun Bán hàng từ Ứng dụng Odoo.

Sau đó, bạn có thể nhấp vào ứng dụng và nhập trang tổng quan của mô-đun bán hàng.